تهران، متن و حاشیه نشست وزرای عدم تعهد – ۷ شهریور ۹۱

عکس: جواد گلزار

عکس > عکس روز
ادامه نشست کارشناسان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران.

 1. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 2. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 3. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 4. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 5. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 6. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 7. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 8. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 9. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 10. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

 11. متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  متن و حاشیه نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *