تهیه طرح جامع مقابله باریزگردها

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه طرح جامع مقابله با ریزگردها تهیه و برای تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعیممتازنیوز، محمدی زاده گفت: طرح جامع مقابله با ریزگردها توسط سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان هواشناسی و سازمان جنگلها و مراتع در دو برش داخلی و خارجی تهیه شد.
 وی بااشاره به اینکه ریزگردها تهدیدی که ریشه در تغییرات آب و هوایی و تغییر کاربری هایی که به ناحق به زمین تحمیل شده اند، هستند افزود: این اقدامات برای است و اعتبار ۴هزار و۴۰۰میلیارد تومان برای اجرا نیاز دارد تادر یک برنامه ۵ساله کلیه اقدامات که برای تثبیت شنهای روان و مقابله باریزگردها انجام شود.
 وی درخصوص برش خارجی این طرح اظهار داشت: برنامه هایی برای کشور عراق به عنوان کانون اصلی گردو غبار و سایر کشورهای منطقه مانند سوریه، عربستان و شمال آفریقا تهیه شده و در حدود ۶میلیون و ۴۰۰هزار هکتار کانونهای تولیدی ریزگرد در منطقه وجود دارد که نحوه مدیریت و تأمین منابع آن توسط کشورهای درگیر تأمین می شود.
 محمدی زاده اقدامات اصلی و اساسی مقابله باریزگردها را متقاعد کردن کشورهای کانون گردو غبار داشت و تصریح کرد: ایران درسال ۲۰۱۱از طرف سازمان کلل به عنوان موفق ترین کشور در مقابله بارزگردها درکنار کشور چین معرفی شده است.
 وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۳میلیون هکتار تثبیت شنهای روان در داخل کشور انجام شده است.
 وی تأمین حق آبه تالابها را از اقدامات مؤثر استان خوزستان برای مقابله باریزگردها دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با مجموع این اقدامات بتوان ظرف مدت ۵سال مشکل ریزگردها که علاوه براستان خوزستان ۲۳استان دیگر در کشور را درگیر خود کرده برطرف کنیم. /ف


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *