توجه iبه ارتقاء کیفیت سلامت مهمترین برنامه وزارت iبهداشت

به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۵شنبه ۱۱م آبان ۹۱،

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی iبه شکایات عنوان نمود:

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی iبه شکایات وزارت iبهداشت درمان و آموزش پزشکی توجه iبه ارتقاء کیفیت سلامت را مهمترین برنامه وزارت iبهداشت عنوان نمود.

 به گزارش تفسیری خبرنگار بهداشت و درمانممتازنیوز، دکتر سجادی در همایش سالانه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی iبه شکایات دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در مشهد برگزار شد با اشاره iبه اینکه ارتقاء کیفیت خدمات یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری iبه شمار می رود خاطر نشان نمود: در ارزیابی عملکرد آن چیزی که مورد هدف قرار می گیرد کیفیت خدمات سلامت بر اساس استانداردهای تعریف شده iبه جامعه است.
 
وی با اشاره iبه اینکه ارزیابی عملکرد وظیفه ای که هر سازمان برای پاسخگویی iبه جامعه بر عهده دارد خاطر نشان نمود: نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه تنها بخشی از کیفیت iبه شمار می رود و مهمترین اصل در دستیابی iبه کیفیت تسلط iبه علم و روش دستیابی iبه آن است.
 
مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی iبه شکایات وزارت iبهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره iبه اینکه وزارت iبهداشت سه وظیفه مهم آموزش، پژوهش و خدمات سلامت را بر عهده دارد تصریح نمود: خدمات سلامت iبه سبب ارتباط  با علم و بعد انسانی عاطفی، و ارائه خدمات پیشگیری، درمانی، بازتوانی مهمترین و پیچیده ترین خدمتی است که در وزارت iبهداشت ارائه می گردد.
 
دکتر سجادی  با اشاره iبه اینکه  خدمات ارائه شده در حوزه خدمات سلامت بسیار گسترده است خاطر نشان نمود: خدمات سلامت باید همراه با موثر بودن خدمات، نتیجه  بخشی و iبها زا نبودن برای بیمار اجرا شود تا کیفیت خدمات ارتقاء پیدا کند .
 
وی وجود کمیته ارتقاء کیفیت در مرکز درمانی ، وجود کمیته های مدیریت خطر در مرکز درمانی iبه منظور جلوگیری از ارتقاء خدمات ایمن iبه بیمار و جلوگیری از خطاهای پزشکی و درمانی و وجود سیستمی برای شناسایی بیماریهای شایع در مرکز درمانی را از جمله شاخصهای ارزیابی عملکرد هر مرکز برشمرد و خاطر نشان نمود: مراکز درمانی که بر اساس این دسته از شاخصها و با تسلط کامل عمل می نمایند در ارائه خدمات سلامت می توانند موفق باشند.
 
گفتنی است: همایش سالانه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی iبه شکایات دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مشهد برگزار شد.


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *