:توجه iبه ارتقای کیفیت سلامت مهم‌ترین برنامه وزارت iبهداشت است

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از ممتاز نیوز در تاریخ ۵شنبه ۱۱م آبان ۹۱،

ممتاز نیوز : مدیرکل دفتر بازرسی وزارت iبهداشت گفت: توجه iبه ارتقای کیفیت سلامت مهم‌ترین برنامه وزارت iبهداشت است.

سید جمال الدین سجادی امروز ۱۰ آبان ماه در همایش سالانه ادارات بازرسی،
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی iبه شکایات دانشگاه‌های سراسر کشور که در مرکز
گسترش مراقبت‌های اولیه iبهداشتی دانشگاه علوم پززشکی مشهد برگزار شد،
افزود: برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت علاوه بر موثر بودن خدمات باید نتیجه
بخشی، مناسب بودن و درست بودن خدمات و iبها‌بر نبودن نیز باید در نظر
گرفته شود.

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از ایسنا ؛ سجادی اظهار نمود: مهم‌ترین اصل رسیدن iبه کیفیت در حوزه سلامت تسلط iبه علم و روش‌های دستیابی iبه آن است.مدیرکل دفتر بازرسی وزارت iبهداشت، ارزیابی عملکرد را در هر سازمانی ضروری
دانست و ادامه داد: نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه تنها بخشی از عواملی
هستند که می‌توانند زمینه‌ساز بروز کیفیت شوند.

سجادی بیان نمود: خدمات سلامت، خدماتی می باشند که با بعد عاطفی انسان، علم،
ارائه خدمات پیشگیری، درمانی و بازتوانی ارتباط دارد و پیچیده‌ترین
وظیفه‌ای است که بر دوش وزارت iبهداشت قرار دارد.وی با اشاره iبه شاخص‌های ارزیابی عملکرد در وزارت iبهداشت درمان و آموزش
پزشکی، تاکید نمود: مراکز درمانی که عملکردی منطبق با شاخص‌های ارزیابی
خدمات دارند می‌توانند ارائه خدمات موفقی داشته باشند.

سجادی تصریح نمود: ارزیابی عملکرد کیفیت خدمات سلامت بر اساس استانداردهای جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.مدیرکل دفتر بازرسی وزارت iبهداشت، وظایف وزارت iبهداشت را در سه شاخه تقسیم
بندی نمود و افزود: سه وظیفه مهم آموزش، پژوهش و خدمات سلامت در جامعه بر
عهده وزارت iبهداشت است.

وی اظهار نمود: این همایش در سطح مدیران و کارشناسان ادارات بازرسی
دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور iبه منظور ارتقاء برنامه‌های آموزشی و iبه روز
رسانی اطلاعات کارشناسان در بحث بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی iبه
شکایات iبه مدت دو روز (۱۰ و ۱۱آبان) در مشهد برگزار شد.

منبع: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *