تورم ۳۲ درصد در پایان سال ۹۲

گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز

بینا: مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال قبل را ۳۲٫۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز معادل ۱۹٫۶ درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفندماه سال بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه سال عدد ۱۷۹٫۸ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹٫۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۲٫۰) کاهش شدیدی یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲٫۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن (۳۳٫۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۲۱٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۹ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۹٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱٫۹ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۴۳٫۷ درصد است. شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱٫۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴٫۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳٫۹۲ (۴۷٫۵) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفندماه ۹۲ به رقم ۱۶۵٫۶ رسید که ۰٫۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۷ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال (۲۸٫۱) کاهش یافته است.

جدول نرخ تورم ۲۴ ماهه براساس سال پایه ۹۰

نرخ تورم(درصد) ماه
۲۶٫۵ فروردین ۹۱
۲۶٫۳ اردیبهشت ۹۱
۲۵٫۸ خرداد ۹۱
۲۵٫۵ تیر ۹۱
۲۵٫۱ مرداد ۹۱
۲۴٫۷ شهریور ۹۱
۲۴٫۸ مهر ۹۱
۲۵٫۱ آبان ۹۱
۲۵٫۶ آذر ۹۱
۲۶٫۳ دی ۹۱
۲۷٫۴ بهمن ۹۱
۲۸٫۶ اسفند ۹۱
۲۹٫۸ فروردین ۹۲
۳۱ اردیبهشت ۹۲
۳۲٫۶ خرداد ۹۲
۳۳٫۹ تیر ۹۲
۳۵٫۱ مرداد ۹۲
۳۶ شهریور ۹۲
۳۶٫۲ مهر ۹۲
۳۵٫۹ آبان ۹۲
۳۵٫۵ آذر ۹۲
۳۵ دی ۹۲
۳۳٫۷ بهمن ۹۲
۳۲٫۱ اسفند ۹۲


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *