تولید بازی های رایانه ای محقق میشود

تولید بازی رایانه‌یی با محور “بازی درمانی” مناسب، با تبادل اطلاعات بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی محقق می‌شود.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعاتممتازنیوز،حامد اختیاری در نشست کارگروه مشترک بازی درمانی، برگزاری سمینار “بازی درمانی” را ضروری دانست و افزود: برگزاری چنین همایش‌هایی می تواند در زمینه ارتقای دانش بین وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی مفید باشد.

وی به برگزاری کارگاه‌های مشترک بین دانشجویان پزشکی و کارآموزان انستیتو ملی بازی سازی اشاره کرد و گفت: علم پزشکی ادبیات خاص رشته‌های پزشکی و بازی رایانه‌یی نیز ادبیات رایانه‌یی دارد، برای آشنایی با زبان علمی هر دو گروه نیاز به آموزش علمی است.

عضو هیات علمی پژوهش علوم شناختی وزارت علوم، نحوه تفکر، تبادل اطلاعات، کشف ایده‌های جدید و شناخت طراحی بازی درمانی را از مزایایی برگزاری سمینار “بازی درمانی” عنوان کرد و توضیح داد: پژوهش علوم شناختی بازوهای هدایت علمی بنیاد ملی بازی های رایانه‌یی برای ساخت و ارایه بازی‌های مناسب درمانی خواهد شد تا با ارایه تحقیات علمی در رشته های مختلف پزشکی و بهره گیری از بازی درمانی در بالندگی تولید کنندگان داخلی نقش آفرین باشد.

معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی اعلام کرده است: نشست تخصصی کارگروه مشترک بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی و دفتر آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. نخستین سمینار بازی درمانی را بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی، بهمن ماه امسال برگزار می کند./ع۲


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.