تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

مردان تیم ملی در حال ورود به هتل آزادی برای آغاز اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی با روحیه عالی و مثال زدنی می آیند.

آنها می دانند با آمدن لژیونر ها چند نفر از آنها خط می خورند می خواهند از امروز نام خود را در فهرست مسافران جام ملت های آسیا تثبیت کنند.

Vakonesh.Com   cdf1ba45c4b85584935a9567d61cf1661 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر
Vakonesh.Com   74859c51ff260a10ce01b22e76a461f2 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   0761b77b25fb29e1adfc9d7a18c1f803 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   fa1acf1f548918589b50ffa6c4232bb6 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   f81bf36e125a9dc76ef52278261a07f5 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   9f0b2c9dd42f41970e46f0e95c95ff41 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   4f607de223b4a7801769310c712ac727 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   9f5f4c5eb9e982f84fb8abca58c00f00 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   f706d49f52a4d40e047d2d8590982a38 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   052cc03bc6a922a4fac82bf374accb14 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   db4a38aae86e222d745fa7a18156edad تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   e113cc6320d16b81e6f92aab5b99da5e تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   6cb1cb2261a2ca1b38150c4fb0828efb تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   104a17966c55cb41d95ed2c35d33814c تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   b990254610c124f9a01d47d7b7a1d1e5 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

Vakonesh.Com   f690eb1469f1a4f8d2ca61c68fb4d576 تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر

The post تیپ ملی پوشان هنگام ورد به اردو /تصاویر appeared first on ممتاز نیوز | وب سایت خبری و سرگرمی ممتاز نیوز.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *