ثبت بزرگترین زمین‌لرزه‌های کشور در استان هرمزگان

در هفته گذشته، منطقه قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ را تجربه کرد.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از ایسنا، در هفته گذشته همچنین، کهنوج استان کرمان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۴.۶ ریشتر لرزید و زلزله ۳.۴ ریشتری قلعه قاضی استان هرمزگان و زمین لرزه ۳.۴ ریشتری منطقه شهداد استان کرمان از دیگر رخدادهای لرزه‌ای مهم  کشور بوده است.

جزئیات زمین‌لرزه های هفته گذشته به این شرح است: 

شنبه ۷ اسفند

در “سیرچ” استان کرمان زلزله ۲.۸ ریشتری و در منطقه “دوبرجی” استان فارس زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.

در “شهداد” استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری شهداد، ۴۰ کیلومتری سیرچ و ۴۰ کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است.

یکشنبه ۸ اسفند

در “نیر” استان اردبیل زلزله ۲.۷ ریشتری، در منطقه “انبارالوم” استان گلستان زلزله ۲.۷ ریشتری به ثبت رسید.

دوشنبه ۹ اسفند

در “سیرچ” استان کرمان زلزله ۲.۶ریشتری، در “رستم کلا” استان مازندران زلزله ۲.۶ ریشتری، در “گلباف” استان کرمان زلزله ۲.۹ ریشتری، در “دهرم” استان فارس زلزله ۲.۹ ریشتری و در منطقه “زیارتعلی” استان هرمزگان زلزله ۲.۹ ریشتری رخ داد.

“قلعه قاضی” استان هرمزگان نیز در این روز با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۷ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۵ کیلومتری تخت و ۳۶ کیلومتری بندرعباس این استان گزارش شد.

سه شنبه ۱۰ اسفند

“هجدک” استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲۹ کیلومتری هجدک،۴۰ کیلومتری چترود و ۴۸ کیلومتری کاظم آباد این استان بوده است. وقوع زلزله ۲.۸ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در منطقه “محمله” استان فارس زلزله ۲.۹ریشتری،در “تسوج” استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸،در “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، در “مامونیه” استان مرکزی زلزله ۲.۷ریشتری، در “سیرچ” استان کرمان زلزله ۲.۶ریشتری و در منطقه “چناران” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ریشتری رخ داد.

چهارشنبه ۱۱ اسفند

در “چلگرد” استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۹ ریشتری در “راور” استان کرمان زلزله ۲.۸ ریشتری، در “گرگان” استان گلستان زلزله ۲.۸ ریشتری و در منطقه “درز” استان فارس زلزله ۲.۸ ریشتری به ثبت رسید.

در “کهنوج” استان کرمان بعد از زلزله ۲.۸ریشتری، زمین‌لرزه دیگری به بزرگای ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتری رخ داد که رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری کهنوج،۳۳  کیلومتری رودبار و ۴۱ کیلومتری عنبرآباد این  استان گزارش شد. وقوع زلزله ۲.۷ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

“دشتک” استان چهارمحال و بختیاری با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۷ کیلومتری دشتک، ۲۱ کیلومتری فارسان و ۲۲ کیلومتری فیل آباد این استان بوده است. زلزله ۲.۷ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

پنج‌شنبه ۱۲ اسفند

در این روز، در بخش “مود” استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ریشتری و در “ساغند” استان یزد زلزله ۲.۶ ریشتری رخ داد.

جمعه ۱۳ اسفند

“میداود” استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۴ کیلومتری میداود، ۲۲ کیلومتری رامهرمز و ۲۸ کیلومتری صیدون بوده است.

“ویسیان” استان لرستان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر لرزید. عمق این زلزله در ۱۲ کیلومتری زمین و کانون آن در ۱۱ کیلومتری ویسیان، ۱۱ کیلومتری سراب دوره و ۱۵ کیلومتری معمولان این استان گزارش شد.

منطقه “کلور” استان اردبیل زلزله ای به بزرگای ۳.۸ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد و رومرکز آن در ۱۶ کیلومتری کلور استان اردبیل و ۲۳ کیلومتری پره سر و ۲۷ کیلومتری شاندرمن استان گیلان بوده است.

انتهای پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *