ثبت بیشترین تعداد زلزله‌ بیش از ۳ ریشتر در استان‌های فارس و خوزستان

ثبت زمین لرزه ۴.۳ریشتری در دامغان استان سمنان و زلزله ۴.۱ ریشتری در اندیمشک استان خوزستان از رویدادهای مهم لرزه‌ای هفته گذشته به شمار می‌رود.

به گزارش ممتازنیوز به نقل از ایسنا، در هفته گذشته، دامغان استان سمنان زلزله ۴.۳ و اندیمشک استان خوزستان زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۱ را تجربه کردند، ضمن آنکه در استان فارس ۹ زمین لرزه به بزرگای بیش از ۳ ریشتر به ثبت رسید.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۸ شهریور

در دامغان استان سمنان زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد که کانون آن در ۶ کیلومتری دامغان، ۲۷ کیلومتری دیباج و ۴۷ کیلومتری مجن این استان گزارش شد.

یکشنبه ۹ شهریور

شهمیرزاد استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد که کانون رومرکز آن در ۲۱ کیلومتری شهمیرزاد و ۲۸ کیلومتری مهدی شهر استان سمنان و ۲۳ کیلومتری پل سفید استان مازندران به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۰ شهریور

در “ارد” استان فارس زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۷ ریشتری، در منطقه کاشان استان اصفهان زلزله ۲.۵ریشتری، در منطقه سیه چشمه استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، در منطقه بیرم استان فارس زلزله ۲.۸ریشتری،در نهاوند استان همدان زلزله ۲.۶ریشتری ودر منطقه اشکنان استان فارس زلزله ۲.۹ ریشتری رخ داد.

در محمله استان فارس زلزله ۲.۸ رخ داد و بعد از آن زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۱ کیلومتری زمین به ثبت رسید و رومرکز آن در ۱۴ کیلومتری محمله، ۲۵ کیلومتری علامرودشت و ۲۶ کیلومتری خنج این استان گزارش شد. وقوع دو زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در خنج استان فارس بعد از زلزله ۲.۹ ریشتری، زلزله دیگری به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داد که کانون آن در ۲۱ کیلومتری خنج، ۲۵ کیلومتری محمله و ۳۱ کیلومتری “ارد” این استان گزارش شده است. زلزله ۳.۱ ریشری در عمق ۷ کیلومتری زمین، دو زلزله ۲.۹، ۳.۱ در عمق ۷ کیلومتری،زلزله های ۲.۸، ۳.۴ ریشتری در عمق ۵ کیلومتری،سه زلزله ۲.۹، ۲.۷، ۳.۷ در عمق ۵ کیلومتری زمین و زمین لرزه ۳.۴ ریشتری در عمق ۵ کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در این روز همچنین، آستارا در استان گیلان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۴ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۶۴ کیلومتری آستارا و ۶۷ کیلومتری لوندویل این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۱۱ شهریور

در خنج استان فارس بعد از زلزله ۲.۵ زلزله دیگری به بزرگای ۳.۱ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد. زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در برازجان استان بوشهر زلزله ۲.۸، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۹، بیرم استان فارس زلزله ۲.۵، محمله استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

در فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۲۷ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۹ کیلومتری فاریاب استان کرمان و ۴۸ کیلومتری سرگز و ۶۱ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است.

چهارشنبه ۱۲ شهریور

دراین روز، در قاسم آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸، کیانشهر استان گیلان زلزله ۲.۸ ریشتری را تجربه کردند.

در فاریاب استان کرمان نیز بعد از زلزله ۲.۵ریشتری،زمین لرزه دیگری با بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۳۳ کیلومتری فاریاب و ۶۲ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان و ۴۶ کیلومتری سرگز استان هرمزگان به ثبت رسید. وقوع زلزله ۳.۷ ریشتری از دیگر زلزله‌های این منطقه بوده است.

سیرچ استان کرمان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۶ کیلومتری سیرچ، ۱۷ کیلومتری اندوهجرد و ۲۲ کیلومتری شهداد این استان گزارش شد.

سمنان استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۵۸ کیلومتری سمنان، ۶۰ کیلومتری سرخه و ۷۲ کیلومتری مهدی شهر این استان گزارش شده است، وقوع زلزله‌۳.۴ ریشتری در عمق ۱۶ کیلومتری زمین نیز از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

اندیمشک استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۹ کیلومتری اندیمشک، ۱۸ کیلومتری دزفول و ۱۹ کیلومتری حسینیه این استان گزارش شد. وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و زمین لرزه ۳.۷ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین از دیگر زلزله‌های این منطقه است.

سالند استان خوزستان دو زلزله با بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۶ کیلومتری سالند، ۱۷ کیلومتری گتوند و ۲۶ کیلومتری چغامیش این منطقه بوده است. رخ داد زلزله ۲.۸ از دیگر زلزله های این منطقه گزارش شده است.

در دزفول استان خوزستان زمین لرزه ۳.۷ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و بعد از آن زلزله دیگری با بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری به وقوع پیوست. کانون این زلزله‌ها در۱۷ کیلومتری دزفول، ۱۸ کیلومتری اندیمشک و ۲۸ کیلومتری سالند این استان بوده است.

اندیمشک استان خوزستان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷ کیلومتری اندیمشک، ۱۱ کیلومتری دزفول و ۲۸ کیلومتری میانرود این استان بوده است.

پنج‌شنبه ۱۳ شهریور

در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۶ریشتری، در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ریشتری، در منطقه سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ریشتری،در منطقه دزفول استان خوزستان زلزله ۲.۶ ریشتری و در جزیره تنب بزرگ استان هرمزگان زلزله ۲.۸ ریشتری رخ داد.

محمله استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۴ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری محمله، ۲۱ کیلومتری خنج و ۳۰ کیلومتری علامرودشت این استان گزارش شد. زلزله ۳ ریشتری از دیگر زلزله‌های این منطقه بوده است.

منطقه فراشبند استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۸ کیلومتری فراشبند استان فارس و ۳۳ کیلومتری شنبه و ۳۴ کیلومتری بوشکان استان بوشهر گزازش شد.

وقوع زلزله ۳.۲ ریشتری در عمق ۵ کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای روز ۱۳ شهریور ماه بود که در خنج استان فارس رخ داد.

جمعه ۱۴ شهریور

در این روز، در هجدک استان فارس زلزله ۲.۷ ریشتری، در منطقه معمولان استان لرستان زلزله ۲.۶ ریشتری و در خنج استان فارس زلزله ۲.۷ ریشتری به ثبت رسید.

همچنین محمله استان فارس با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید.

انتهای پیام

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.