جاسبی مامور اسلامی کردن دانشگاه‌ها ‌شد

دانشگاه

رئیس جمهور همچنین ﻣﺤﻤﺪمهدی زاھﺪی، ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ شهرﯾﺎری، ﺣﺠت‌اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ، حسن رحیم‌پورازغدی، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻧﺒﻮﯾﺎن را نیز به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها معرفی کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به انتصاب اعضا یاد شده رای مثبت داد.

رئیس جمهور طی حکمی، جاسبی را به عنوان عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها منصوب کرد.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد با صدور حکمی، عبدالله جعفرعلی جاسبی را به عنوان عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها منصوب کرد.

احمدی‌نژاد در این حکم که ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ٧١۴ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ درباره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه‌ھ‌ﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ است، جاسبی را به عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها منصوب کرد.

رئیس جمهور همچنین ﻣﺤﻤﺪمهدی زاھﺪی، ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ شهرﯾﺎری، ﺣﺠت‌اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ، حسن رحیم‌پورازغدی، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻧﺒﻮﯾﺎن را نیز به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها معرفی کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به انتصاب اعضا یاد شده رای مثبت داد.


اخبار دانشگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ