جدول رده‌بندی کیفی کامیون‌های تولید داخل

جام جم آنلاین: جدیدترین آمار رده‌بندی کیفی کامیون‌های تولید داخل منتشر شد.

طبق رده‌بندی کیفی کامیون‌ها و کامیونت‌های تولیدی در مرداد ماه، کامیون مونتاژی سوئدی ولوو FH (سایپا دیزل) همچنان رتبه نخست رده‌بندی را در اختیار دارد. کیفیت این کامیون ثابت مانده و نمره منفی آن در رده‌بندی ماه‌های تیر و مرداد ۲۱٫۹ بوده است. کامیون ولوو FH در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

در جایگاه دوم نیز کامیونت مونتاژی ژاپنی ایسوزو NKR (بهمن دیزل) قرار گرفت. این کامیونت تا حدودی با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۳۰٫۸ در تیر ماه به ۳۰٫۳ در مرداد ماه کاهش یافته است. این کامیونت در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه سوم رده‌بندی مرداد ماه در اختیار کامیونت مونتاژی ژاپنی ایسوزو NPR (بهمن دیزل) است. این کامیونت نیز تا حدودی با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۳۰٫۶ در تیر ماه به ۳۰٫۴ در مرداد ماه کاهش یافته است. کامیونت ایسوزو NPR در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما کامیون مونتاژی ژاپنی ایسوزو NQR (بهمن دیزل) در رتبه چهارم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. این کامیون نیز تا حدودی با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۳۱٫۵ در تیر ماه به ۳۱ در مرداد کاهش یافته است. این کامیون در بخش‌های تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کشنده مونتاژی آلمانی اسکانیا G380 (ماموت دیزل) در رتبه پنجم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این کشنده تا حدودی با کاهش کیفیت روبرو شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۳۲٫۸ در تیر ماه به ۳۳٫۶ در مرداد ماه افزایش یافته است. کشنده اسکانیا G380 در بخش‌های تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما رتبه ششم رده‌بندی مرداد ماه در اختیار کشنده ایرانی-چینی البرز (سایپا دیزل) است. این کامیون با رشد کیفی اندکی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۳۹٫۸ در تیر ماه به ۳۹٫۷ در مرداد ماه کاهش یافت است. کامیون البرز کشنده در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

دیگر کشنده ایرانی – چینی کاوه (سایپا دیزل) در رتبه هفتم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. کیفیت این کامیون ثابت مانده و نمره منفی آن در تیر و مرداد ۴۰ بوده است. کامیون کشنده کاوه در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما کمپرسی ایرانی – چینی البرز ۳۷۵ (سایپا دیزل) در رتبه هشتم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. کیفیت این کامیون در رده‌بندی تیر مورد بررسی قرار نگرفته و در رده‌بندی مرداد ماه دارای ۴۲٫۵ نمره منفی بوده است. این کامیون در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیونت مونتاژی کره به نام هیوندایی مایتی (ایران خودرو دیزل) رتبه نهم رده‌بندی مرداد ماه را در اختیار دارد. کیفیت این کامیونت ثابت مانده، به‌گونه‌ای که در تیر و مرداد دارای ۴۵ نمره منفی بوده است. کامیونت هیوندایی مایتی در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیونت ایرانی – چینی الوند (سایپا دیزل) نیز در رتبه دهم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. کیفیت این کامیونت در رده‌بندی تیر ماه مورد بررسی قرار نگرفته و در رده‌بندی مرداد ماه دارای ۴۶ نمره منفی بوده است. کامیونت الوند در بخش‌های تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیون کاویان قزوین (کاریزان خودرو قزوین) رتبه یازدهم رده‌بندی مرداد ماه را در اختیار دارد. کیفیت این کامیون اندکی کاهش یافته، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۴۸ در تیر ماه به ۴۸٫۱ در مرداد افزایش یافته است. کامیون کاویان قزوین در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کشنده ایرانی – چینی فراز (ایران خودرو دیزل) نیز در رتبه دوازدهم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. این کامیون تا حدودی با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۶۰٫۶ در تیر ماه به ۶۰٫۳ در مرداد ماه کاهش یافته است. کامیون کشنده فراز در بخش‌های تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه سیزدهم رده‌بندی کیفی مرداد ماه در اختیار کامیون مونتاژی چینی آمیکو M2631 (ارس خودرو دیزل) است. این کامیون با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۶۵ در تیر ماه به ۶۳٫۹ در مرداد ماه کاهش یافته است. این کامیون در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی است.

اما رتبه چهاردهم و آخر رده‌بندی مرداد ماه در اختیار کامیون مونتاژی آلمانی بنز WH (ایران خودرو دیزل) است. این کامیون با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۹۱٫۳ در تیر ماه به ۹۰٫۴ در مرداد ماه کاهش یافته است. این کامیون در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی است. (ایسنا)


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *