جذابیت‌ فضای شهری در مجسمه‌های شهر است

آنچه که جذابیت فضای شهری را افزایش می‌دهد و باعث توجه بیشتر مخاطبان نسبت به فضای شهری می‌شود مجسمه‌های شهر است.

زهرا افراشته،هنرمند طراح مجسمه‌ساز در گفتگو با خبرنگار بخش تجسمی باشگاه خبرنگاران درباره مجسمه‌های شهری گفت:در طول یک دهه اخیر مجسمه‌های شهری وارد متن زندگی مردم شده است.
وی اظهار داشت:در حال حاضر مجسمه‌ها و تندیس‌هایی را می‌تواند در ورودی هر ساختمانی در سطح شهر مشاهده کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:امروزه مردم در فضاهای مرتبا با مجسمه‌هایی روبرو می‌شوند که البته فراوانی آنها (مجسمه‌ها) در اقصی نقاط کمی برای دید مردم تکراری شده است.
وی خاطرنشان کرد:در دوره‌های شروع نصب مجسمه های شهری شاهد تنوع فراوانی بودیم؛اما در سال های اخیر شاید به دلیل نصب مکرر مجسمه‌های شهری با موضوعات مختلف کمی به تکرار رسیده‌ایم.

* جذابیت‌ شهر در مجسمه‌های شهری آن است

این هنرمند در ادامه تصریح کرد:در هر شهری مجسمه‌ها و تندیس‌های آن به نوعی باعث جذابیت آن می‌شوند و در حقیقت مجسمه‌های شهری می‌تواند باعث جذب مخاطب و بازدید کننده شود.
وی گفت:موضوع و هدفمندبودن و نیز مکان مناسب برای نصب مجسمه در هر نقطه‌ای از شهر نشاندهنده اصولی بودن و رعایت قوانین موجود پیرامون مجسمه‌های شهری و نیز نزدیک بودن این اصول به استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد:بنابراین مجسمه های شهری نه تنها در جذب مخاطب؛بلکه در معرفی یک شهر و تاریخ آن بسیار تعیین کننده است.
افراشته اظهارداشت:طراحی مجسمه‌های شهر در رسیدن و بیان استانداردهای جهانی از هنری چون مجسمه‌سازی بسیار مهم خواهد بود و بنابراین برای طراحی مجسمه‌های شهری می‌بایست برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.
وی گفت:‌البته در کنار طراحی مجسمه،‌اجرای آنها برای فضای شهری نیز بسیار تاثیرگذار است و از این جهت می‌توان گفت طراحی و اجرای دو نکته بسیار مهم در مجسمه‌های شهری دارد./ه


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.