جزئیات افزایش حق بیمه کارگران ازسال ۹۲

۲۳م اسفند ،

بینا- هر مشمول حداقل بگیر قانون کار از ابتدای سال آینده برای هر ماه بیمه باید مبلغ ۳۴۰۹۸ تومان و هر کارفرما نیز به ازای بیمه هر نیروی حداقل بگیر خود باید ۱۱۲۰۳۸ تومان بپردازد.
به گزارش بینا، با افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان و اجرای آن از ابتدای سال آینده، میزان حق بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش خواهد یافت.
بر پایه این گزارش، هم اکنون ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر شناخته شده و دارای بیمه در کشور وجود دارند که از ابتدای سال آینده برای هر ماه استفاده از بیمه باید مبالغ بیشتری به نسبت افزایش دستمزد پرداخت کنند.
مجموع پرداخت حق بیمه سال ۹۱
در سال جاری هر کارگری که از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان برخوردار بود ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان به عنوان حق بیمه پردخت می کرد و کارفرمای وی نیز مبلغ ۸۹ هزار و ۶۳۱ تومان پرداخت کرده است. مجموع پرداختی کارگر و کارفرما در سال جاری برای استفاده یکنفر از یکماه بیمه مبلغ ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان بود.
این رقم در سال ۹۰ برای دریافت ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان حداقل دستمزد به میزان ۲۳ هزار و ۱۲۱ تومان سهم هر کارگر و ۷۵ هزار و ۹۶۹ تومان نیز به عنوان سهم کارفرما بوده است. مجموع پرداختی کارگر و کارفرما برای بیمه یکنفر حداقل بگیر مزد در سال ۹۰ به میزان ۹۹ هزار و ۹۰ تومان بوده است.
بر اساس آنچه مهر گزارش داده است، با افزایش ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومانی دستمزد در سال آینده، هر کارگر مشمول قانون کار باید از ابتدای سال ۹۲ برای هر ماه بیمه مبلغ ۳۴ هزار و ۹۸ تومان و هر کارفرما نیز مبلغ ۱۱۲ هزار و ۳۸ تومان بابت بیمه یکنفر نیروی خود بپردازد. به صورت کلی  حق بیمه یکنفر در سال آینده مبلغ ۱۴۶ هزار و ۱۳۶ تومان است.
سهم کارگر و کارفرما از پرداخت حق بیمه در سال تازه
سهم ۱۲ ماهه ۷ درصدی بیمه هر نیروی مشمول قانون کار که بخواهد در سال آینده از ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل دستمزد استفاده کند مبلغ ۴۰۹ هزار و ۱۷۶ تومان است.
هر کارفرما نیز بابت بیمه یکنفر نیروی کار خود در سال آینده باید جمعا ۱ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۵۶ تومان به تامین اجتماعی پرداخت نماید. این رقم در سال جاری مبلغ ۱ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۷۲ تومان و در سال ۹۰ نیز مبلغ ۹۱۱ هزار و ۶۲۸ تومان بوده است.

جدول تغییرات ۳ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما

(ارقام به تومان)

سال حداقل‌دستمزد

سهم‌کارفرما

سهم‌کارگر

کل‌پرداختی

۱۳۹۰ ۳۳۰۳۰۰ ۷۵۹۶۹ ۲۳۱۲۱ ۹۹۰۹۰
۳۸۹۷۰۰ ۸۹۶۳۱ ۲۷۲۷۹ ۱۱۶۹۱۰
۴۸۷۱۲۵ ۱۱۲۰۳۸ ۳۴۰۹۸ ۱۴۶۱۳۶

 

RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *