جزئیات دیگری از تقسیم استان تهران

استاندار تهران گفت: طرح تقسیم استان‌های غربی و شرقی تهران با شرایط امروز جمعیتی منطبق می‌شود.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.