جزئیات صدور کارت مهارت آموزی و اشتغال

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام تدوین کارت مهارت آموزی و اشتغال تا پایان سال دوم برنامه، از تدوین نظام نامه جدید آماری این وزارتخانه پس از ادغام خبر داد.

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد نظام آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین در استقرار نظام آمارهای ثبتی، گفت: شفاف سازی بازار کار کشور به عنوان اولین گام برنامه ریزی کارآفرینی و اشتغال در کشور ضرورت دارد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست و این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که در نظام آماری کشورها، اقدامات آماری در حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی مورد توجه قرار می گیرد.

فروزان مهر با تاکید بر لزوم در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام در تدوین برنامه ها، افزود: توسعه پایدار از طریق ایجاد و ارائه آمارهای صحیح و مبتنی بر روش های علمی امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که هدف اصلی برنامه ریزی حداکثرسازی رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در آینده است، لذا پیش بینی تغییرات و تحولات در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم تدوین برنامه ریزی توسعه است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، گفت: خوشبختانه قانونگذار در مواد ۵۴ و ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه بحث یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور را مبتنی بر فناوری های نوین در استقرار نظام آمارهای ثبتی مورد تاکید قرار داده و ما امیدواریم روند کار در آینده نظام آماری کشور از اجرای سرشماری ها و طرح های آماری به عنوان آمارهای پایه ای به سمت استقرار نظام آمارهای ثبتی در بخش های گوناگون تغییر جهت دهد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، تاکید کرد: سیاست گذاری، هدایت متمرکز در اجرا و تولید آمارهای بخشی و موضوعی از اولویت های امروز نظام آماری کشور است که با توجه به تدوین برنامه ملی آمار کشور، امیدواریم زمینه ساز این تحول بزرگ در ارتقاء فرهنگ آماری باشد.

وی با اعلام اینکه در حوزه بازار کار و اشتغال تا قبل از سال ۷۶ هیچگونه طرح آماری بر مبنای نمونه گیری در مورد نیروی کار وجود نداشت، تصریح کرد: تنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در مورد بازار کار و اشتغال برآوردهایی را از طریق مدل سازی به عمل می آورد که از سال ۷۶ به بعد طرح نمونه گیری فصلی نیروی کار به اجرا گذاشته شد.

فروزان مهر با اشاره به لزوم شفافیت بیشتر در تولید آمارهای اشتغال و بیکاری در برش های استانی و بخشی، اظهار داشت: باید شاخص های کلیدی بازار کار و مولفه های تاثیرگذار آن در عرضه و تقاضای نیروی کار خود را نشان دهد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قالب آئین نامه اجرایی ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، برنامه عملیاتی صدور کارت مهارت آموزی و اشتغال انجام شود، اظهار امیدواری کرد از طریق ایجاد این سامانه و ارتباط با سایر بانک های اطلاعاتی بتوان معضلات موجود در بازار کار را به لحاظ شفاف سازی در رفع تنگناهای مربوط به نیروی انسانی و عدم تعادل های منطقه ای در نرخ بیکاری استان ها و عدم تناسب آموزش ها و نیاز بازار کار به حداقل رساند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این موضوع که استانداردسازی آمارها به لحاظ مقایسه پذیری و ایجاد انسجام در جمع پذیری یکی از اولویت های کاری مرکز آمار و راهبردی این وزارتخانه است، افزود: انتظار این است که سازمان های وابسته و حوزه های استانی در قالب نظام نامه آماری وزارتخانه جدید که در قالب بخشنامه ای ابلاغ خواهد شد، نهایت همکاری را به منظور ایجاد هم افزایی در تولید آمارهای بخشی داشته باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *