جزییات حمایت از نفرات اول تا سوم جشنواره فارابی

۱۹ام بهمن ،

فاطمه حق پناه یکی از خوانندگان نوشته بود:« با سلام و احترام همان گونه کە مستحضرید مراسم ششمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور ریاست جمهوری در ششم آبان ماه سال جاری برگزار گردید. به گواهی دبیر محترم جشنواره بیش از ۲ هزار اثر پژوهشی به دبیرخانه رسیده بود کە پس از پنج مرحله داوری علمی دقیق، سرانجام حدود چهل اثر برگزیده شد. طبق آیین نامه جشنواره، برندگان همگی به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمده واز تسهیلات ویژه نخبگان بهره مند می شوند.همچنین مقررشده است بسته به رتبه برندگان، جوایزی به صورت نقدی و نیزاعتبارهای پژوهشی به برندگان اختصاص یابد. اکنون چند ماه از برگزاری مراسم می گذرد و ما پس از تماس با دبیرخانه جشنواره مطلع شده ایم نه تنها خبری از حمایت های بنیاد نخبگان نیست.»
خدام، قاتم مقام روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان دربارهٔ مشکل مطرح شده این خواننده در گفت و گویی با خبرآنلاین عنوان کرد:« تمام آئین نامه های ما درسایت بنیاد ملی نخبگان قید شده است.اگراین اشخاص واجد شرایط آئین نامه های فارابی باشد.بنیاد ملی نخبگان خدمات وتسهیلات مورد نظرشان را دراختیارشان می گذاریم.طبق این آئین نامه کسانی کە نفرات اول تا سوم درجشنواره فارابی می باشند می توانند این شرایط را کسب کنند. اگر کلمه قابل تقدیرهم دربارشان بکاررود بازهم واجد شرایط نخواهند بود. درآئین نامه جشنواره ها نفرات برتریک تا سه می توانند ازاین شرایط بهرمند شوند. ازسوی دیگربرای نخبه شناخته شدن اشخاص باید به آئین نامه بنیاد استناد کرد . حمایت ازنفرات اول وتا سوم، سه جشنواره رازی، خوارزمی و فارابی درگروه هایی مختلف درشورای عالی فرهنگی نیز مطرح شده است.»
وی ادامه داد:« البته اطلاعات دقیق تروکامل تری دربارهٔ این تسهیلات را می توان درسایت بنیاد ملی نخبگان دید.اما حمایت ها مالی درسطح یک ودوتنها برائ مخترعین درجشنواره خوارزمی انجام می گردد.این حمایت دربارهٔ نویسندگان و پژوهشگران متفاوت داست. برائ نویسندگان تسهیلات حج وهدایای ازدواج و وام مسکن درنظرگرفته شده است. اگرخوانندگان پایگاه اینترنتی بنیاد را مطالعه کنند متوجه خواهند شد.»
قائم مقام روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد:«البته توضیح ارائه شده توسط این خواننده کامل نیست. معلوم نیست اثرایشان درچهل اثربرگزیده مطرح شده درکدام گروه قرار گرفته است؟ هر گروه سه اثربرگزیده دارد. هریک ازاین گروه های یک رشته محسوب می شوند..مثلاً یکی از این رشته ها قرآن وحدیث است. من هم این مراحل را طی کرده ام و از چند و چون کار مطلع هستم.ازسوی دیگرسال قبل درسه الی چهاررشته برگزیده ای انتخاب نشد.این خواننده می تواند با شماره ۶۴۰۱ تماس بگیرد وبا کارشناسان ما صحبت کنند. ایشان می تواندبا اعلام شماره ملی از وضعیت خودشان آگاه شود.»
دربخشی ازاین پایگاه اینترنتی تحت عنوان آشنایی با جوایز و حمایتهای بنیاد ملی نخبگان و اشخاص مشمول آن آمده است:
این جوایز شامل موارد زیر است :
اعزام به سفر معنوی عمره مفرده
کمک هزینها رائه مقالات خارجی متناسب با مقطع تحصیلی
کمک هزینها رائه مقالات داخلی متناسب با مقطع تحصیلی
کمک هزینه فرصت مطالعاتی خارج از کشور (مخصوص دانشجویان مقطع
دکتری)

مقرری ماهیانه متناسب با مقطع تحصیلی و سطح جایزه
ب-مشمولین جوایز تحصیلی
دارندگان مدال طلای کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی
نفرات اول تا سوم المپیادهای دانشجویی کشور(با معرفی سازمان سنجش)
برگزیدگان جشنواره های مورد تایید بنیاد کە درحال حاضر عبارتند از:
جشنواره های بین المللی خوارزمی ، رازی و جوان خوارزمی ، بخشهایی ازجشنواره های فارابی و شیخ بهایی ) دارای سهم مشارکت حداقل ۳۰ %( نفرات برتر آزمون سراسری ) ۱۰۰ نفر اول کشوری ریاضی و فنی ، ۵۰ نفر اول علوم تجربی و علوم انسانی و ۲۰ نفر اول هنر باشند.
برگزیدگان مسابقات قرآنی کشورطبق آ یین نامه بنیاد برگزیدگان از میان دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه ها در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر با توجه به ضوابط مندرج در انتخاب دانش آموختگان – برترآموزشی – پژوهشی – نوآوری بنیاد ملی نخبگان حداکثر ۳۰ نفر از دانشجویان نمونه کشوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و
۱۵ نفر از دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با تائید بنیاد ملین خبگان دو نفر اول هر یک از نوبتهای اول و دوم آزمونهای جامع علوم پایه هر سال در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با معرفی وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۴۵۲۳۵ 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ