جزییات سهمیه بنزین شهریور

قائم مقام ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کل کشورگفت:سهمیه بنزین شهریور ماه خودروها همانند ماه های گذشته بدون تغییر است و ساعت ۲۴ روز سه شنبه به کارتهای سوخت واریز می شود.

عبدالله جلالیبا اشاره به اینکه سهمیه شهریور ماه در ساعت ۲۴ روز سه شنبه در کارت های سوخت واریز می شود گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه کارگروه سوخت سهمیه بنزین شهریور ماه همانند ماه های گذشته ثابت و بدون تغییر است.

قائم مقام ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کل کشور ادامه داد: براین اساس سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است و سهمیه سوخت موتور سیلکت ها نیز ۲۵ لیتر و بدون تغییر باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: در این کارگروه مشخص شد که قیمت بنزین نیز برای شهریور ماه ثابت خواهد بود به طوری که قیمت بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان در هر لیتر و بنزین آزاد نیز ۷۰۰ تومان و بدون تغییر است.
۳۹۳۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.