جشنواره فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با استقبال ۱۵ کیلومتری برگزار شد

جشنواره فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با استقبال ۱۵ کیلومتری و با حضور سخنگوی دولت برگزار شد.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.