جشنواره فیلم اشراق و انتخاب عجیب یک پایگاه خبری به عنوان خبرگزاری برتر

خبرگزاری آریا- پایگاه خبری تحلیلی اهلبیت(ع) که به مجمع جهانی اهلبیت(ع) وابسته است، توسط شواری سیاست گذاری جشنواره فیلم اشراق به عنوان” خبرگزاری و رسانه مجازی برتر ” این جشنواره معرفی شده است اما به نظر نمی رسد پایگاه خبری تحلیلی را بتوان خبرگزاری نامید.
به گزارش خبرگزاری آریا، در حالی که از سوی شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم اشراق سایتی برای پوشش اخبار مرتبط بااین جشنواره درنظر گرفته شده بود وانتظار می رفت که این سایت که در بخش “درباره ما”از خود به عنوان پایگاه رسمی جشنواره سراسری فیلم اشراق یاد کرده است  بتواند به انعکاس خبری کامل این جشنواره بپردازد وبه یک پایگاه رسمی برای مراجعه منابع خبری تبدیل شود اما به دلیل ضعف این سایت در پوشش خبری جشنواره، عموم مخاطبان این جشنواره مجبور شدند تا برای پیگیری اخبار مرتبط با اولین جشنواره فیلم حوزه به پایگاه خبری تحلیلی اهل بیت(ع) مراجعه کنند.
اگرچه توجه این پایگاه خبری تحلیلی به پوشش اخبار جشنواره فیلم اشراق در مقایسه با ضعف ستادخبری وسایت جشنواره که اخبار مرتبط با جشنواره را فقط برای عده مشخصی از خبرنگاران قمی ارسال می کردند اقدامی قابل ستایش و تقدیر است ولی این را نباید فراموش کرد که انتخاب پایگاه خبری تحلیلی اهلبیت به عنوان ” خبرگزاری و رسانه مجازی برتر” جشنواره فیلم اشراق اقدامی ناعادلانه است زیرا شاید اگر رسانه های دیگری هم همچون پایگاه خبری تحلیلی اهل بیت(ع) به اخبارجشنواره آنگونه که ابنا به آن دسترسی داشته دست پیدا می کردند می توانستند عنوان   ” خبرگزاری و رسانه مجازی برتر” را به خود اختصاص دهند.
از طرفی باید توجه داشت در حالی عنوان ” خبرگزاری و رسانه مجازی برتر ” اولین جشنواره فیلم اشراق به پایگاه خبری تحلیلی اهل بیت(ع) تعلق گرفته است که این پایگاه اگرچه اقداماتی را برای کسب مجوز خبرگزاری انجام داده است اما هنوز موفق به احراز مجوز خبرگزاری نشده است واین انتخاب به معنای ضایع کردن حق خبرگزاری هایی که اقدام به پوشش اخبار این جشنواره کرده اند است.
همچنین اگر نداشتن مجوز خبرگزاری توسط پایگاه خبری تحلیلی اهلبیت(ع) را هم نادیده بگیریم دانستن این نکته خالی از لطف نیست که خبرگزاری ها در تعریفی ساده  منابع اولیه هستند و برای منابع ثانویه  یعنی روزنامه ها ، مجلات و … خبر تولید می کنندو آنها تولید کننده مواد خام خبری هستند و پردازشگر اخبار دیگران محسوب نمی شوند در حالی که بامراجعه به پایگاه خبری تحلیلی اهلبیت(ع) به وضوح دیده می شود که اکثراخبار مرتبط با جشنواره از روابط عمومی جشنواره نقل شده اندو تولیدکننده اخبار جشنواره، روابط عمومی آن بوده است واگر از روابط عمومی جشنواره در مراسم اختتامیه آن تقدیر می شد چه بسا اقدامی شایسته تر بود.
در ایران اما این جشنواره، تنها جشنواره ای نیست که در انتخاب عناوین دقت نمی شودوبراساس مصلحت اندیشی ها ورابطه ها مقامی تفویض می شود بلکه جشنواره هاوهمچنین همایش های رسمی دیگری هم هستند که در آن ها از برخی سایت های خبری مرتبط با مسوولین جشنواره ها وهمایش ها به عنوان خبرگزاری یاد شده و از مسوولین آن ها تحت عنوان مسوولین خبرگزاری تقدیر واز جیب بیت المال به آن ها هدایایی اهدا می شود که به نظر می رسد استفاده از این عناوین جعلی و همچنین توصیف‌های غیرواقعی از سایت‌های خبری سبب شده که پایه و اساس خبرگزاری‌ها در ایران کج بنیان گذاشته شده و به احتمال فراوان با ادامه این روند، این بنیان کج تا ثریا هم کج بماند.
 


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *