حداقل و حداکثر درآمد سالیانه خانوار شهری و روستایی

درآمد یک خانوار شهری در سال ۸۹ به میزان حداقل ۶ و حداکثر ۱۶میلیون تومان و درآمد یک خانوار روستایی نیز حداقل ۴٫۸ و حداکثر ۱۱٫۶ میلیون تومان اعلام شد.

درآمد یک خانوار شهری در سال ۸۹ به میزان حداقل ۶ و حداکثر ۱۶میلیون تومان و درآمد یک خانوار روستایی نیز حداقل ۴٫۸ و حداکثر ۱۱٫۶ میلیون تومان اعلام شد.

بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۸۹ نشان می دهد که متوسط افراد شاغل خانوارهای نمونه گیری شده ۰٫۹۹ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۱٫۴۱ نفر بوده است.

همچنین خانوارهای با یک نفر شاغل با سهم ۵۷٫۴۹ درصد از کل خانوارهای نمونه بیشترین و خانوارهای دارای ۵ نفر شاغل و بیشتر با ۰٫۲۷ درصد کمترین تعداد خانوارها را به خود اختصاص داده اند. همچنین ۲۴٫۳۹ درصد از خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند.

وضعیت اشتغال خانوار در سال ۸۹

۶۶٫۳۴ درصد از کل سرپرستان خانوار بررسی شده در سال ۸۹ شاغل و ۱٫۸۸ درصد نیز بیکار بوده اند. همچنین ۲۹٫۷۹ درصد درآمد بدون کار داشته اند، ۰٫۱۴ درصد محصل و ۰٫۸۴ درصد نیز خانه دار بوده اند.

در مقایسه با آمار سال ۸۸ تفاوت هایی در این بخش وجود دارد به نحوی که ۶۷٫۵۸ درصد از سرپرستان خانوار در سال ۸۸ شاغل و ۲٫۶۸ درصد بیکار بوده اند. همچنین ۲۷٫۷۱ درصد در این سال درآمد بدون کار داشته اند و ۰٫۱۹ درصد محصل و ۰٫۷۸ درصد هم خانه دار بودند.

طی سال ۸۹ بررسی ۱۸هزار خانوار نشان داد که ۱۲٫۵۶ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل موتوری و موتورسیکلت ها، کالاهای شخصی و خانگی اشتغال داشته اند. ۱۰٫۵۶ درصد در صنعت، ۱۰٫۳۴ درصد در ساختمان، ۱۰٫۰۲ درصد در حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری، ۵٫۰۹ درصد در اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری، ۴٫۳۰ درصد در کشاورزی، شکار و جنگلداری، ۳۳٫۶۶ درصد غیرشاغل و ۱۳٫۴۸ درصد نیز در دیگر فعالیت های اقتصادی بوده اند.

حداقل و حداکثر درآمد خانوار شهری

۵٫۴۶ درصد جامعه آماری در سال ۸۹ کارفرما، ۲۱٫۷۲ درصد کارکن مستقل، ۱۱٫۹۴ درصد مزد و حقوق بگیر عمومی، ۰٫۱۴ درصد مزد و حقوق بگیر تعاونی، ۲۷٫۰۵ درصد مزد و حقوق بگیر خصوصی، ۰٫۰۳ درصد کارکن فامیلی بدون مزد و ۳۳٫۶۶ درصد نیز غیرشاغل بوده اند.

همچنین طبق نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالیانه یک خانوار شهری در سال ۸۹ برابر با ۱۰میلیون و ۶۱۵ هزار و ۵۹۷ ریال بوده است که نسبت به سال قبل تر از آن به میزان ۱۳٫۴ درصد رشد داشته است.

بررسی منبع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۴۹٫۴ درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، ۳۳ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و ۱۷٫۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوار، تامین شده است. خانوارهایی که فعالیت اصلی آنها استخراج معدن بود درآمد سالیانه خود را ۱۶میلیون و ۹۷۷ هزار و ۵۸۲ ریال اعلام کردند.

کمترین میزان درآمد سالیانه نیز مربوط به گروه خانوارهای معمولی دارای مستخدم بود که درآمد اظهار شده سالیانه آنها ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۵۹۶ تومان اعلام شد.

همچنین ترکیب درآمد سالیانه یک خانوار شهری در سال ۸۹ نشان می دهد که ۳۳ درصد افراد دارای درآمد از بخش حقوق بگیری بوده اند، ۴۹٫۴ درصد از درآمدهای متفرقه و ۱۷٫۶ درصد نیز از مشاغل آزاد کسب درآمد کرده اند.

یافته‌های هزینه – درآمد خانوار روستایی سال ۸۹

در این بخش متوسط تعداد افراد شاغل در حدود ۲۰ هزار خانوار بررسی شده ۱٫۳۴ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۱٫۴۸ نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم ۵۰٫۱۷ درصد از کل خانوارهای نمونه بیشترین و خانوارهای ۵ نفر شاغل و بیشتر با ۱٫۸۰ درصد؛ کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند، در این بخش، خانوارهای بدون فرد شاغل ۱۸٫۱۸ درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داد.

بررسی فعالیت اصلی و محل کار سرپرست خانوار روستایی در سال ۸۹ نشان می دهد که ۳۷٫۶۷ درصد از سرپرستان خانوار در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، ۱۲٫۴۰ درصد در بخش ساختمان، ۷٫۰۳ درصد در حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری، ۵٫۶۲ درصد عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها و کالاهای شخصی و خانگی، ۵٫۳۱ درصد در صنعت، ۱٫۵۹ درصد در بخش اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری و ۵٫۵۱ درصد نیز در سایر بخش ها به کار اشتغال داشته اند.

حداقل و حداکثر درآمد خانوار روستایی

طبق نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالیانه یک خانوار روستایی در سال ۸۹ به میزان ۵ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۶۸۷ تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۳٫۲ درصد رشد داشته است. بررسی منبع تامین درآمد خانوار روستایی در سال ۸۹ نشان می دهد که ۳۲٫۶ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۴٫۲ درصد از مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۳٫۲ درصد نیز از منابع متفرقه به دست آمده است.

خانوارهای روستایی که در بخش های واسطه گری مالی بوده اند درآمد سالیانه خود را ۱۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۶۷۸ تومان اعلام کردند و همچنین خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش ساختمان به کار اشتغال داشته اند نیز درآمد سالیانه خود را ۴ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۲۹۲ تومان اعلام کردند که کمترین درآمد در سال ۸۹ بوده است.

ترکیب درآمد یک خانوار روستایی در سال ۸۹ نیز نشان می دهد که ۳۲٫۶ درصد خانوارهای روستایی در سال ۸۹ درآمد خود را از طریق حقوق بگیری، ۳۳٫۲ درصد از طریق متفرقه و ۳۴٫۲ درصد نیز از طریق مشاغل آزاد کسب درآمد کرده اند.


پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.