حداقل و حداکثر عیدی سال ۹۱

به گزارش  هفت روز به نقل از مهر، دو برابر حداقل حقوق و حداکثر سه برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می‌شود.

اهمیت این موضوع شفاف و روشن بودن فرمولی است که در تعیین و محاسبه عیدی پایان سال به کار گرفته می‌شود؛ بنابراین، پس از نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار ـ که حداقل دستمزد سال جاری را با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان رساند ـ میزان عیدی دوازده ماهه امسال نیز قابل محاسبه است.

هرچند برخی از بنگاه‌ها و واحد‌ها، عیدی مصوب شورای عالی کار را ماهیانه و یا هر شش ماه یک بار پرداخت می‌کنند، عرفی که در این بخش هست، درصد بالایی از پرداخت‌ها را به پایان هر سال می‌کشاند.

بنابراین برای افرادی که در سال جاری از کمترین دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی برخوردار خواهند شد، در پایان سال جاری، دست‌کم ۷۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان عیدی و حداکثر نیز یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد که البته درصدی نیز به عنوان مالیات به صورت معمول از این مبالغ کم خواهد شد.همچنین شاید برای افرادی هم که در ردیف دیگر سطوح مزدی قرار می‌گیرند و به عبارتی، کمترین دستمزد امسال آن‌ها بیش از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شورای عالی کار است، رقم حداقل عیدی متفاوت باشد، ولی در بخش حداکثر عیدی، بنا به قانون نمی‌تواند از یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان بیشتر باشد.

جدول هفت ساله عیدی مشمولان قانون کار (بر پایه دستمزد مصوب شورای عالی کار)

حداکثر عیدی به تومان حداقل عیدی به تومان حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار(تومان) سال
۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۸۵
۵۴۹۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰ ۱۸۳۰۰۰ ۸۶
۶۵۸۸۰۰ ۴۳۹۲۰۰ ۲۱۹۶۰۰ ۸۷
۷۹۰۵۶۰ ۵۲۷۰۴۰ ۲۶۳۵۲۰ ۸۸
۹۰۹۰۰۰ ۶۰۶۰۰۰ ۳۰۳۰۰۰ ۸۹
۹۹۹۹۰۰ ۶۶۶۶۰۰ ۳۳۰۳۰۰ ۹۰
۱۱۶۹۱۰۰ ۷۷۹۴۰۰ ۳۸۹۷۰۰ ۹۱

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *