حداقل و حداکثر عیدی ۹۱ ؛ کارگران امسال میلیونی عیدی می‌گیرند

حداقل و حدکثر عیدی ۹۱ ؛ کارگران امسال میلیونی عیدی می‌گیرند

حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر مصوبه
دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است
که با تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹۷۰۰ تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال
مشمولان قانون کار ۷۷۹۴۰۰ و حداکثر آن نیز ۱۱۶۹۱۰۰تومان خواهد بود.

مهر نوشت: حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی
۱۵ سال اخیر بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز
اجرایی شده است.

۲ برابر حداقل حقوق و حداکثر ۳ برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار
بش تر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران
و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

اهمیت این موضوع شفاف بودن و روشن بودن فرمولی است که در تعیین و
محاسبه عیدی پایان سال به کار گرفته می‌شود. بنابراین پس از نشست پایان
سال گذشته شورای عالی کار که حداقل دستمزد سال جاری را با افزایش ۱۸ درصدی
نسبت به سال گذشته از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان
رساند، میزان عیدی ۱۲ ماهه امسال نیز قابل محاسبه است.

هرچند برخی از بنگاه‌ها و واحدها عیدی مصوب شورای عالی کار را به صورت
ماهیانه و یا هر ۶ ماه یکبار پرداخت می‌کنند اما عرفی که در این بخش وجود
دارد درصد بالایی از پرداخت‌ها را به پایان هر سال می‌کشاند.

بنابراین برای افرادی که در سال جاری از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰
تومانی برخوردار خواهند شد، در پایان سال جاری حداقل ۷۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان
عیدی و حداکثر نیز ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد
شد که البته درصدی نیز به عنوان مالیات به صورت معمول از این مبالغ کسر
خواهد شد.

برای افرادی هم که در ردیف سایر سطوح مزدی قرار می‌گیرند و به عبارتی
حداقل دستمزد امسال آن ها بیش از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شورای عالی کار
است نیز ممکن است رقم حداقل عیدی متفاوت باشد ولی در بخش حداکثر عیدی،
طبق قانون نمی تواند از ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان بیش تر باشد.

جدول ۷ ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)

حداکثر عیدی به تومان حداقل عیدی به تومان حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار(تومان) سال
۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۸۵
۵۴۹۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰ ۱۸۳۰۰۰ ۸۶
۶۵۸۸۰۰ ۴۳۹۲۰۰ ۲۱۹۶۰۰ ۸۷
۷۹۰۵۶۰ ۵۲۷۰۴۰ ۲۶۳۵۲۰ ۸۸
۹۰۹۰۰۰ ۶۰۶۰۰۰ ۳۰۳۰۰۰ ۸۹
۹۹۹۹۰۰ ۶۶۶۶۰۰ ۳۳۰۳۰۰ ۹۰
۱۱۶۹۱۰۰ ۷۷۹۴۰۰ ۳۸۹۷۰۰

اخبار شهری : سایت اول

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ