حمایت آلمان از اخراج کشورهای ضعیف از حوزه یورو

وی همچنین گفته است که منظور وی مستقیما کشور یونان نیست، ولی این ایده باید برای تضمین آینده حوزه یورو محقق شود.

وزیر امور خارجه اتریش درحالی در جهت جلب حمایت دیگر کشورها برآمده است که صدراعظم اتریش علنا با ایده خروج کشورهای ضعیف مخالفت کرده است.

ورنر فایمن صدراعظم اتریش در واکنش به ایده وزیر امور خارجه اش گفته بود: “پیامدهای منفی یک اتحادیه اروپای فروپاشیده بسیار فراتر از مزایای آن برای هر یک از کشورهای عضو است”.

همچنین روزنامه کوریر به نقل از وی نوشته بود: ” کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو در حال حاضر مجموعه ای از اقدامات را در حال انجام دارند تا کشور های حوزه یورو را از لحاظ مالی و در بحران اقتصادی پشتیبانی کنند و به وضعیت پایدار برسانند.
 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ