حکم محکومان پرونده بیمه اعلام شد

بینا- سخنگوی قوه قضائیه با اعلام نهایی شدن حکم محکومان پرونده بیمه اعلام کرد: متهم ردیف اول پرونده بیمه به حبس ابد و جریمه ۱۰ میلیاردی محکوم شد.

شعبه ۳۲دیوان عالی کشور احکام قطعی و اسامی محکومان پرونده بیمه ایران را صادر کرد که بر این اساس ۲ متهم به حبس ابد، متهم ردیف سوم به ۲۵ سال و متهم ردیف چهارم به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.همچنین به جز افرادی که تبرئه شده اند احکام ۲۲ نفر از متهمان این پرونده نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد ارجاع شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور مسئول دفتر سخنگوی قوه قضائیه، شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام نمود.۱ – مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به ۱) حبس ابد ۲) انفصال دائم از خدمات دولتی

۳) رد مال به مبلغ ۳۳٫۲۹۶٫۰۸۹٫۶۲۰ ریال در حق بیمه ایران ۴) جزای نقدی به مبلغ ۶۴,۰۹۲٫۱۷۹٫۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم گردید.

۲ – داود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس ۱) حبس ابد ۲) انفصال از خدمات دولتی ۳) رد مال به مبلغ ۳۵٫۷۹۶٫۰۸۹٫۹۲۰ ریال درحق بیمه ایران ۴) جزای نقدی به مبلغ ۶۶٫۵۹۲٫۱۷۲٫۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم گردید.

۳ـ بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس ۱) ۲۵ سال حبس تعزیری ۲) انفصال دائم ازخدمات دولتی ۳) ردمال به مبلغ ۱۰٫۷۵۰٫۵۷۴٫۳۳۰ ریال در حق بیمه ایران ۴) جزای نقدی به مبلغ ۶۱٫۵۹۲٫۱۷۹٫۲۴۰ ریال درحق صندوق دولت محکوم کرد.

۴ – جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱)۱۵ سال حبس ۲) رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ۳)جریمه نقدی به مبلغ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال محکوم گردید.

۵- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشا با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ۱) ۸ سال حبس۲) جزای نقدی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در حق دولت ۳) انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی می گردد.

۶ – علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ۱) ۵ سال حبس ۲) جزای نقدی به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۷ – شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ۱) ۹سال حبس تعزیری ۲) جریمه نقدی به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درحق دولت محکوم گردید.

۸ – محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به ۱) ۱۸ماه حبس ۲) رد مال به مبلغ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در حق استانداری ۳) جزای نقدی به مبلغ ۲٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم گردید.

۹ – ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به ۱) ۱ سال حبس تعزیری ۲) جزای نقدی به مبلغ ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ۳) رد مال به مبلغ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال محکوم گردید.

۱۰ – فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به ۱) تعزیر درجه ۶

۲) شش ماه حبس ۳) رد مال به مبلغ ۹۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۴) جریمه نقدی به مبلغ ۱٫۸۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محکوم گردید.

۱۱ – داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به ۱) سه سال حبس تعزیری ۲) ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ۳)در سایر موارد اتهامی دادنامه نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول شده است.

۱۲ – در مورد یوسفعلی درون پرور به علت عدم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از اتهامات و محکومیت وی مجموعاً به ۱۱ سال، نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول شده است. (اصلاحیه)

قابل توجه است به جز افرادی که تبرئه شده اند احکام ۲۲ نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع گردیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ