خبر خوش برای بازیکنان استقلال

بینا- به بازیکنان استقلال گفته شده که فردا می توانند به بانک مراجعه کنند تا بخشی از مبلغ قرارداد خود را بگیرند.
به گزارش باشگاه استقلال خبر می رسد که بالاخره قرارداد اسپانسر باشگاه نهایی شده و با پرداخت پیش قسط اول توسط این شرکت، بازیکنان می توانند چک هایی را که در اختیارشان قرار گرفته نقد کنند.با این حال مشخص نیست که بازیکنان چند درصد قرارداد خود را دریافت خواهند کرد. بازیکنان نزدیک به دو ماه است که هیچ دریافتی نداشته اند. به آنها اعلام شده بود که دوشنبه هفته قبل به بانک مراجعه کنند اما با امضا نشدن قرارداد اسپانسر چک ها نیز پاس نشد.به نظر می رسد با این پرداخت ها تیم از بحران مالی خارج شود.

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.