خدمات بانک ملی ایران با سایر بانک ها قابل قیاس نیست

بینا- مراسم معارفه لهرابیان مدیر جدید امور مالی و بی نظیر رئیس جدید اداره کل خزانه با حضور دامغانیان عضو هیأت مدیره، قیطاسی مدیر امور سازمان، پدرام مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، رفعت مدیر امور پشتیبانی،

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *