داد و ستد تجاری ایران با غیرمتعهدها

جهان > مجامع‌جهانی– برگزاری نشست شانزدهم اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران فرصتی بود تا بررسی شود که کفه صادرات بین میزبان و مهمانان در سال‌های اخیر سنگین‌تر شده است یا واردات.

 چه اینکه گمرک ایران رسما اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۳۸۴تا پایان تیرماه امسال دست‌کم ۸۷میلیارد و ۳۶۲میلیون و ۹۳۲هزار دلار کالای غیرنفتی از ایران به ۱۰۵کشور عضو جنبش عدم تعهد صادر شده و از سوی دیگر ۱۴۳میلیارد و ۵۸۸میلیون و ۴۰هزار دلار کالا از سوی کشورهای یادشده به ایران وارد شده است. آیا تراز منفی ۵۶میلیارد و ۲۲۵میلیون و ۱۰۸هزار دلاری بازرگانی بین ایران و غیرمتعهدها در سال‌های پیش رو کاهش خواهد یافت؟ آنگونه که گمرک ایران گزارش داده در سال‌های اخیر ایران با ۱۵کشور عضو جنبش عدم تعهد رابطه تجاری نداشته است و البته وزن و سهم کشورهای دارای مبادلات تجاری با ایران یکسان نبوده و گاه شکاف مشهودی در این زمینه مشاهده می‌شود. بررسی میزان مبادلات تجاری با کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد از سال ۱۳۸۴تا پایان چهارماه نخست سال ، نشان می‌دهد که در سال‌جاری بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به این کشورها نسبت به کل کشور، با سهم ارزش دلاری۶۵/۰۳ درصد در طول هشت‌سال اخیر رخ داده است.

کمترین میزان صادرات غیرنفتی به این کشورها نیز با سهم ارزش دلاری ۵۲/۷۳ درصد در سال ۱۳۸۶انجام شده است. همچنین کمترین میزان صادرات غیرنفتی به کشورهای عضو در هر سال نسبت به هشت سال مورد بررسی، در سال ۱۳۸۴و با سهم ارزشی ۷/۱۲درصد و بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به کشورهای عضو نسبت به هشت سال اخیر، در سال ۱۳۹۰و با سهم ارزشی ۲۳/۷۲ درصد صورت پذیرفته است. درخصوص واردات، بیشترین میزان واردات از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نسبت به کل کشور، با سهم ارزشی ۶۲/۹۸ درصد مربوط به سال ۱۳۸۵و کمترین میزان واردات از این کشورها نسبت به کل کشور، در سال ۱۳۹۰و با سهم ارزشی ۲۳/۴۳درصد صورت گرفته است.

شایان ذکر است که در طول هشت سال مورد بررسی، به‌استثنای سال ۱۳۹۰و چهار ماه نخست سال‌جاری، همواره تراز بازرگانی ایران با این گروه کشورها منفی و به نفع کشورهای عضو عدم‌تعهد بوده است. در سال‌هایی که تراز بازرگانی ایران با کشورهای مورد نظر منفی بوده است، کمترین میزان با کسری ۳/۲۲۸میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۸۶و بیشترین آن با کسری ۱۹/۰۸۳میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۸۵بوده است. تراز بازرگانی ایران با کشورهای مورد نظر در سال ۱۳۹۰، مثبت و بالغ بر ۶/۲۳۵ میلیون دلار بوده است.

همچنین ایران با ۱۰۵کشور جنبش عدم‌تعهد، دارای مبادلات تجاری بوده است. کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، اندونزی و پاکستان پنج کشور نخست به لحاظ بالا بودن میزان تراز تجاری مثبت با ایران و کشورهای امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی، تایلند و قبرس، پنج کشور نخست به لحاظ بیشترین کسری تراز تجاری با این گروه کشورها بوده‌اند.


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *