دانشمندان : کره ماه روزگاری بخشی از کره زمین بود

تهران/واحد مرکزی خبر/ علمی /۰۷/۲۷
بر اساس نظریه جدید دانشمندان دانشگاه هاروارد کره ماه روزگاری بخشی از کره زمین بود اما در برخورد شیئی سنگین از کره زمین جدا شد.
در مطالعه ای که نتیجه آن روز گذشته در نشریه ساینس منتشر شد به نقل از سارا استیوارت و ماتیگا شوک آمده است: « نظریه ما تفسیری بر شباهت های زیاد موجود میان دو کره ماه و زمین است، این شباهت هم در ساختار و هم در عناصر شیمیایی دو کره محسوس است».
در این نظریه آمده است آن زمان که در پی یک تصادم سنگین کره ماه از زمین جدا شدکره زمین با سرعت خیره کننده ای به دور خودش می چرخید، این سرعت تا حدی بود که یک شبانه روز دو تا سه ساعت بیشتر نبوده است ، در این سرعت بالا تصادم جرم سنگین به کره زمین سبب شد تا بخش قابل توجهی از آن جدا شود و پس از مدتی شاهد ایجاد کره ای دیگر به نام ماه باشیم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس نظریه فوق پس از جدا شدن کره ماه سرعت دورانی زمین کاهش یافت و به سرعت کنونی اش رسید که این کاهش سرعت به دلیل جاذبه موجود در مدار زمین به دور خورشید و مدار ماه به دور زمین است.
این دو دانشمند نظریه خود را از نظر محتوایی متفاوت با نظریه دیگری می دانند که به موجب آن جرم تشکیل دهنده کره ماه همان عناصر شیمیایی موجود در کره زمین دانسته شد و در آن آمده است این عناصر برگرفته از بخشی از کره زمین است که در پی تصادمی سنگین از آن جدا شده بود.
استیوارت استاد علوم زمین شناسی و ستاره شناسی دانشگاه هاروارد و شوک ستاره شناس و محقق مرکز مطالعات سیتی است که یک مرکز تخصصی برای مطالعه حیات در کرات دیگر است.
۱۲۲/۱۰۶


IRIBNews RSS ScientificNews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ