دختران ایرانی به اینترنت معتادترند

۲۸م اسفند به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

در پژوهشی که در سال ۹۰ انجام گرفته، میزان گرایش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های تهران به اینترنت و مقایسه آنها بررسی شده است.مهرخانه می‌نویسد:هدف از این تحقیق مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی تهران است. جامعه آماری همه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و نمونه تحقیق ۱۵۰۰ نفر دانشجو بوده و برای انتخاب نمونه دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و الزهرا انتخاب شده‌اند.
تفاوت اعتیاد به اینترنت میان دختران و پسران
اولین نتیجه تحقیق نشان می‌دهد بین میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد اعتیاد به اینترنت دانشجویان پسر، کمتر از دانشجویان دختر است. ۴۷ درصد پسران و ۴/۵۲ درصد دختران اعتیاد دارند. از میان مکان‌هایی که آنها می‌توانند از اینترنت استفاده کنند خانه با ۱/۵۷ درصد بیشترین فراوانی را دارد، پس از آن دانشگاه با ۵/۲۷ درصد، کافی نت ۴/۱۰ درصد و محل کار ۵/۰درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین دانشجویانی که به اینترنت اعتیاد دارند ازADsl با ۸/۴۸ درصد بیش از سایر انواع اینترنت استفاده می‌کنند. پس از آن GPRS با ۶/۲۱ درصد، Wimax با ۳/۱۶درصد و Dial up با ۳/۱۳ درصد قرار دارد.
دانشجویان گروه علوم انسانی ۹/۴۸درصد بیش از سایرین به اینترنت اعتیاد دارند. رتبه بعد مربوط به فنی مهندسی با ۱/۴۰ درصد، علوم پزشکی ۴/۹ درصد و هنر با ۶/۱ درصد است. دومین نتیجه نشان می‌دهد میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی بیش از پسران خوابگاهی و غیرخوابگاهی است. یک سبب استفاده بیشتر دانشجویان دختر خوابگاهی این است که آنها از آزادی کمتری نسبت به پسران برخوردارند. به طور مثال باید شب‌ها زودتر از پسرها به خوابگاه برگردند یا برای غیبت سبب موجه بیاورند. بنابراین طبیعی است دانشجویان دختر گرایش بیشتری به استفاده از اینترنت داشته باشند.نتیجه سوم تاکید می‌کند ۹/۸ درصد یعنی چیزی در حدود ۳۵۰ هزار نفر از دانشجویان (۵/۹ درصد دختران و ۳/۸ درصد پسران) از دانشجویان به اینترنت معتاد می باشند. همچنین ۸/۱۱ درصد دختران و ۹/۹ درصد پسران در معرض خطر ابتلا قرار داشته و ۳/۸۰ درصد سالم می باشند.

** نتیجه گیری
باید توجه داشت این آمار مربوط به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی است و اگر نمونه‌ها از دانشگاه آزاد یا سایر دانشگاه‌ها باشند، شاید این آمار متفاوت‌تر باشد. با توجه به عواقب متعدد اعتیاد به اینترنت از جمله عواقب فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی، جسمی، روانی باید توجه جدی‌تری به این عواقب داشت؛ زیرا تفاوت مهم اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها از قبیل اعتیاد به موادمخدر در این است که هرگونه اعتیاد به سمت سایر اعتیادها نامطلوب است؛ درحالی‌که استفاده درست از اینترنت نه تنها نامطلوب نیست، بلکه باید جوانان را بیش از پیش با استفاده‌های مفید آشنا کرد.
با این حال، میزان اعتیاد به اینترنت در ایران پایین‌تر از سایر کشورها است. براساس تحقیق شرر، این میزان در آمریکا ۱۳ درصد، در میان دانشجویان تایوانی بر اساس تحقیق یونگ ۱۰ درصد و در تایلند براساس تحقیق بای ۱۵ درصد است. به طورکلی میانگین میزان اعتیاد به اینترنت بین دانشجویان در کشورهای دیگر بین ۱۳ تا ۱۸ درصد برآورد شده است.


iTanalyze.ir
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *