دختران دانشجو در خیابان رها شدند!

اقدام زودهنگام مسئولان کوی دخترانه دانشگاه تهران شب گذشته دانشجویان خوابگاه دختران را با مشکل اسکان مواجه کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، مسئولان خوابگاه دخترانه کوی دانشگاه شب گذشته و در یک اقدام زودهنگام، با بستن در ورودی خوابگاه از ورود دانشجویان به محل اسکان خود جلوگیری کردند.

بر اساس این گزارش، هرسال پس از پایان امتحانات دانشجویان خوابگاهی، خوابگاه دانشجویان شهرستانی از ۱۰ تیر پذیرای دانشجویان نیست، اما امسال در یک اقدام زودهنگام و بدون اطلاع قبلی به دانشجویان، سه روز زودتر یعنی ۷ تیر ماه، در ورودی خوابگاه‌ها را بستند و از ورود دانشجویان جلوگیری کردند.

این در حالی بود که ساعت ۱۰ شب گذشته، دانشجویان دختر خوابگاهی بدون داشتن محل اسکان از ورود به خوابگاه محروم شدند.

البته به گفته دانشجویان، هر سال پس از بسته شدن خوابگاه‌ها، مسئولان خوابگاهی برای دانشجویانی که مشغول انجام پروژه‌های تحقیقاتی هستند، پانسیونی در سطح شهر با سه برابر قیمت خوابگاه در نظر می گیرند که این پانسیون ها نیز از ۱۷ تیر به بعد به دانشجویان تحویل داده می‌شود.

یک منبع آگاه در هیمن رابطه به «خبرگزاری دانشجو» گفت: این اقدام مسئولان کوی به بهانه انجام تعمیرات صورت گرفته است.

گفته می‌شود یک ماه پیش، حمید بقایی به نمایندگی از ریاست جمهوری به کوی دخترانه دانشگاه تهران رفته و ضمن بازدید، اعتباری را برای بازسازی این مکان تخصیص داده و اقدام شب گذشته مسئولان کوی در تداوم این اتفاق بوده است.

نکته قابل توجه این است که اقدام مسئولان کوی باعث شد که شب گذشته دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه تهران با مشکل اسکان مواجه شده و مجبور شوند در آزمایشگاه دانشکده برق دانشکده فنی بخوابند.


۵۹۸٫ir

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.