دعای روز دهم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۱٢ فروردین ١۴٠٢

دعای دهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با شنبه ۱٢ فروردین ماه به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۱٢ فروردین ١۴٠٢

به گزارش ممتاز نیوز، اوقات شرعی دهمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با شنبه ۱٢ فروردین ماه به افق شهرهای مختلف بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢۶:٢۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵١:٣۵
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٨:١٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢۵:٣۵
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٣:۴٩
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۵:١٢

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٠:١۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٢:٠۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٧:١٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٣:٠٠
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٠:٣۴
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۵:۵۵

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠٣:۵٢:٣٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:١٨:٣٣
 • اذان ظهر:    ١١:٣۵:٣٢
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٣:٠٨
 • اذان مغرب:    ١٨:١١:٣٠
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵٢:٠۵

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢٧:۵٢
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٣:١٠
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٩:۵۶
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٧:١٧
 • اذان مغرب:    ١٨:۴۵:٣٣
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۶:۴٧

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٢:٣۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٠:۴۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٢٨:۴۶
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴٧:٢۴
 • اذان مغرب:    ١٩:٠۶:١۴
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴۴:٠٩

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:١٢:٠٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣١:۴٢
 • اذان ظهر:    ١١:۴۵:۴٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٠٠:١٩
 • اذان مغرب:    ١٨:١٧:٢۶
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠۵:٣٣

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣١:٠٢
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٠:٠٢
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٣:۴٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٨:٠٣
 • اذان مغرب:    ١٨:٣۵:٠٣
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٣:۵۴

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٣:۵٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠۴:٣١
 • اذان ظهر:    ١٢:١٩:٠۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣۴:١٠
 • اذان مغرب:    ١٨:۵١:٢٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٨:٢٢

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٨:٢۴
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١۵:۵۵
 • اذان ظهر:    ١٢:٣٣:٣٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:۵٢:٠٠
 • اذان مغرب:    ١٩:١٠:۴٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴٩:٢١

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٠:۵٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٨:٠۶
 • اذان ظهر:    ١٢:١۵:٣٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٣:۴٩
 • اذان مغرب:    ١٨:۵٢:٢۶
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣١:٣۴

دعای روز دهم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَهَ الطّالِبین.

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان به درگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *