دعای روز نهم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۱۱ فروردین ١۴٠٢

دعای نهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با جمعه ۱۱ فروردین ماه به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۱۱ فروردین ١۴٠٢

به گزارش ممتاز نیوز، اوقات شرعی نهمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با جمعه ۱۱ فروردین ماه به افق شهرهای مختلف بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢٨:٠٠
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٣:٠٠
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٨:٣۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢۴:۴۵
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٢:۵٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۵:٣۵

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣١:۴٢
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٣:٢۴
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٧:٣۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٢:١٨
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٩:۵١
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۶:١٧

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠٣:۵۴:١۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:١٩:۵٩
 • اذان ظهر:    ١١:٣۵:۵٠
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٢:١٧
 • اذان مغرب:    ١٨:١٠:٣٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵٢:٢٨

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢٩:٢٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۴:٣۶
 • اذان ظهر:    ١٢:١٠:١۴
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢۶:٢٧
 • اذان مغرب:    ١٨:۴۴:۴٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:١٠

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴۴:١٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٢:١٨
 • اذان ظهر:    ١٢:٢٩:٠۴
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴۶:٢٩
 • اذان مغرب:    ١٩:٠۵:١٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴۴:٣٢

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:١٣:٢٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣٢:۵۵
 • اذان ظهر:    ١١:۴۶:٠۴
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٩:۴٣
 • اذان مغرب:    ١٨:١۶:۴٩
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠۵:۵۵

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٢:٢٠
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵١:١٣
 • اذان ظهر:    ١٢:٠۴:٠٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٧:٢٨
 • اذان مغرب:    ١٨:٣۴:٢٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۴:١۵

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴۵:٢١
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠۵:۴۶
 • اذان ظهر:    ١٢:١٩:٢٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٣:٣٠
 • اذان مغرب:    ١٨:۵٠:۴٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٨:۴۴

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٠:٠۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٧:٢۵
 • اذان ظهر:    ١٢:٣٣:۵٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:۵١:٠۶
 • اذان مغرب:    ١٩:٠٩:۴۶
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴٩:۴۵

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٢:٣٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٩:٣۵
 • اذان ظهر:    ١٢:١۵:۵٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٢:۵۶
 • اذان مغرب:    ١٨:۵١:٣٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣١:۵٧

دعای روز نهم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَهِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَهِ وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِکَ الجامِعَهِ بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا قرار بده برایم در آن بهره اى از رحمت فراوانـت و راهنمایی ام کن در آن به برهان و راههاى درخشانت و بگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه ات به دوستى خود اى آرزوى مشتاقان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *