دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ٩ فروردین ١۴٠٢

دعای هفتمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با چهارشنبه ٩ فروردین ماه به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ٩ فروردین ١۴٠٢

به گزارش ممتاز نیوز، اوقات شرعی هفتمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با چهارشنبه ٩ فروردین ماه به افق شهرهای مختلف بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣١:٠٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۵:۵١
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٩:١١
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٣:٠۶
 • اذان مغرب:    ١٨:۴١:١٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۶:٢٠

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۴:٣۴
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۶:٠٠
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٨:١١
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٠:۵٣
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٨:٢۵
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:٠١

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠٣:۵٧:٢٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٢٢:۵۴
 • اذان ظهر:    ١١:٣۶:٢۶
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٠:٣۵
 • اذان مغرب:    ١٨:٠٨:۵۴
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵٣:١۴

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٢:٣٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٧:٢٧
 • اذان ظهر:    ١٢:١٠:۵٠
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢۴:۴٨
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٣:٠٠
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:۵۵

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٧:۴٢
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١۵:٢١
 • اذان ظهر:    ١٢:٢٩:۴٠
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴۴:٣٧
 • اذان مغرب:    ١٩:٠٣:٢٣
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴۵:١٩

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:١۶:٠٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣۵:٢٠
 • اذان ظهر:    ١١:۴۶:۴٠
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٨:٢٩
 • اذان مغرب:    ١٨:١۵:٣٣
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠۶:٣٨

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۴:۵۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٣:٣۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٠۴:۴٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:١۶:١٧
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٣:١۵
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۴:۵٨

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٨:٠۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٨:١۶
 • اذان ظهر:    ١٢:١٩:۵٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٢:١٢
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٩:٢٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٩:٢٨

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٣:٢۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٢٠:٢۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٣۴:٣٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴٩:١٧
 • اذان مغرب:    ١٩:٠٧:۵۵
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۵٠:٣١

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۵:۵٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٢:٣۴
 • اذان ظهر:    ١٢:١۶:٣٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣١:٠٩
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٩:۴٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٢:۴٣

دعای روز هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ و قیامِهِ و جَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ و آثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِکْرَکَ بِدوامِهِ بتوفیقِکَ یا هادیَ المُضِلّین.
خدایا یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و برکنارم دار در آن از بیهودگى و گناهان و روزیم کن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *