دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ٧ فروردین ١۴٠٢

دعای پنجمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با دوشنبه ٧ فروردین به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ٧ فروردین ١۴٠٢

به گزارش ممتاز نیوز، اوقات شرعی پنجمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با دوشنبه ٧ فروردین ماه به افق شهرهای مختلف بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۴:١٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٨:۴٣
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٩:۴٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢١:٢٧
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٩:٣۶
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:٠۵

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٧:٢۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٨:٣٧
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٨:۴٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٩:٢٩
 • اذان مغرب:    ١٨:٣۶:۵٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:۴۴

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠۴:٠٠:۴٠
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٢۵:۴٨
 • اذان ظهر:    ١١:٣٧:٠٢
 • غروب آفتاب:    ١٧:۴٨:۵٢
 • اذان مغرب:    ١٨:٠٧:٠٩
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵٣:۵٩

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۵:۴۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٠:١٩
 • اذان ظهر:    ١٢:١١:٢۶
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٣:٠٨
 • اذان مغرب:    ١٨:۴١:١٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٨:۴٠

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵١:٠۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٨:٢۵
 • اذان ظهر:    ١٢:٣٠:١۶
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴٢:۴۶
 • اذان مغرب:    ١٩:٠١:٢٩
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴۶:٠۵

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:١٨:۴۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣٧:۴٧
 • اذان ظهر:    ١١:۴٧:١٧
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٧:١۵
 • اذان مغرب:    ١٨:١۴:١٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠٧:٢٠

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٧:٣١
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۵:۵٩
 • اذان ظهر:    ١٢:٠۵:١٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:١۵:٠۶
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٢:٠٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۵:۴٠

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٠:۴٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٠:۴٧
 • اذان ظهر:    ١٢:٢٠:٣۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٠:۵٣
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٨:٠٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴٠:١٠

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵۶:۴۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٢٣:٢٧
 • اذان ظهر:    ١٢:٣۵:٠٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴٧:٢٨
 • اذان مغرب:    ١٩:٠۶:٠۴
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۵١:١٧

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٩:١۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠۵:٣۴
 • اذان ظهر:    ١٢:١٧:٠٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٩:٢١
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٧:۵٣
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٣:٢٩

دعای روز پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِکَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین

خدایا در این روز مرا از آمرزش جویان قرار بده و مرا در این روز قرار بده از بندگان شایسته و فرمانبردارت و مرا قرار بده در این روز از دوستان نزدیکت؛ به مهربانی خودت ای مهربان‌ترین مهربانان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *