دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۶ فروردین ١۴٠٢

دعای چهارمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با یک شنبه ۶ فروردین به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۶ فروردین ١۴٠٢

به گزارش ممتاز نیوز، اوقات شرعی چهارمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با یک شنبه ۶ فروردین ماه به افق شهرهای مختلف بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۵:۵١
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٠:٠٩
 • اذان ظهر:    ١٢:١٠:٠۶
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٠:٣٧
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٨:۴۵
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:٢٧

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٨:۵٠
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٩:۵۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٩:٠۶
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٨:۴۶
 • اذان مغرب:    ١٨:٣۶:١۵
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٨:٠۶

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠۴:٠٢:١۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٢٧:١۶
 • اذان ظهر:    ١١:٣٧:٢٠
 • غروب آفتاب:    ١٧:۴٨:٠١
 • اذان مغرب:    ١٨:٠۶:١٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵۴:٢١

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٧:٢٠
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠١:۴۵
 • اذان ظهر:    ١٢:١١:۴۴
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٢:١٧
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٠:٢٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٩:٠٢

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٢:۴۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٩:۵٧
 • اذان ظهر:    ١٢:٣٠:٣۴
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴١:۵٠
 • اذان مغرب:    ١٩:٠٠:٣٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴۶:٢٧

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢٠:٠۴
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣٩:٠٠
 • اذان ظهر:    ١١:۴٧:٣۵
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵۶:٣٨
 • اذان مغرب:    ١٨:١٣:۴٠
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠٧:۴١

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٨:۴٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٧:١١
 • اذان ظهر:    ١٢:٠۵:٣٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:١۴:٣٠
 • اذان مغرب:    ١٨:٣١:٢۶
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۶:٠١

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٢:١١
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٢:٠٣
 • اذان ظهر:    ١٢:٢٠:۵٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٠:١۴
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٧:٢٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴٠:٣٢

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٨:٢۴
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٢۴:۵٨
 • اذان ظهر:    ١٢:٣۵:٢٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴۶:٣٣
 • اذان مغرب:    ١٩:٠۵:٠٩
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۵١:٣٩

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٠:۵٣
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٧:٠۴
 • اذان ظهر:    ١٢:١٧:٢٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٨:٢٧
 • اذان مغرب:    ١٨:۴۶:۵٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٣:۵١

دعای روز چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قوّنی فیهِ علی إقامَهِ أمْرِکَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَهَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُکْرَکَ بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ وسِتْرِکَ یا أبْصَرَ النّاظرین.

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در آن شیرینی یادت را و مهیا کن مرا در آن روز رأی انجام سپاس‌گذاریت به کرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه‌داریت و پرده‌پوشی خودت ای بیناترین بینایان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *