دوره های آموزشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات برگزار می شود

دوره های آموزشی شهریور ماه سال ۹۱ در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از ۱۳ شهریور ماه برگزار می شود.

به گزارش دانشگاهیممتازنیوز، دوره های آموزشی شهریور ماه سال ۹۱ به شرح زیر در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

عنوان دوره           زمان برگزاری                      هزینه

آمار و کاربردهای
آن برای مدیران           ۱۳ شهریور                      ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  

آشنایی با نحوه داوری مقالات
پژوهشی و ترویجی             ۱۴ شهریور            ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
        
آشنایی نظری و عملی با اصول
 و روش های چکیده نویسی  ۱۵ شهریور           ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

وب سنجی ، چیستی و
چرایی و چگونگی     ۱۵ شهریور                        ۷۰۰۰۰۰۰۰۰
آشنایی با نظام سنجش
کیفیت خدمات کتابخانه ای
بر مبنای الگوی تعالی سازمانی
(EFQM)                      ۱۶ شهریور                    ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

راهبرد های جستجو و
دستیابی به اطلاعات
در محیط وب         ۱۸ شهریور                            ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آشنایی با شیوه های
نگارش و انتشار مقاله های
علمی در مجله های ای. اس .ای  ۱۹شهریور       ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰       

آشنایی با نگارش
مقالات پژوهشی و
ترویجی برای نشریات فارسی         ۲۰ شهریور    ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

آشنایی با نشر الکترونیکی
مقدماتی                ۲۰ شهریور                         ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مفاهیم ، ساختار و نحوه
ایجاد کتابخانه های دیجیتال  ۲۱ شهریور              ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

روش های تجزیه و تحلیل
داده های آماری با استفاده
از نرم افزار اس پی اس اس      ۲۵ شهریور            ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آشنایی با نظریه بیز و شبکه
بیزی و کاربرد آن در شخصی سازی محیط یادگیری
الکترونیکی    ۲۵ شهریور                                    ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

روش های تجزیه و تحلیلی داده های
آماری با استفاده از نرم افزار
اس. پی . اس . اس                ۲۶ شهریور            ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آشنایی  با نرم افزار تحلیل
داده های کیفی عکس کیودا       ۲۶ شهریور         ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آشنایی را فناوری های نو پدید در کتابخانه ها   ۲۷ شهریور   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مدیریت دانش و تجربه
در سازمان های تحقیقاتی و علمی   ۲۷ شهریور     ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آشنایی با قابلیت ها و کاربرد های وب ۲ با تاکید
بر موتور کاوش گوگل                      ۲۹ شهریور       ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

در این گزارش آمده است که این دوره های آموزشی از ۱۳ شهریور آغاز و تا ۲۹ شهریور ادامه دارد.

 


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *