دولت بابت یارانه بلیت مترو ۷۶۴ میلیارد ریال بدهکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال از ۲۰۰ میلیارد سهم خود، در سال ۸۷ معادل ۱۳۰ میلیارد ریال از سهم ۳۰۰ میلیاردی خود، در سال ۸۸ بالغ بر ۳۵۴ میلیارد ریال از ۴۸۰ میلیارد سهم خود و در سال ۸۹ نیز معادل ۱۱۶ میلیارد ریال از سهم ۵۴۶ میلیاردی خود بابت یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرد.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته نیز دولت ۱۱۲ میلیارد ریال از سهم ۹۰۰ میلیارد ریالی خود را پرداخت نکرد و این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه ماه از سال حتی یک ریال از یارانه امسال بلیت مترو نیز پرداخت نشده است.

این گزارش می‌افزاید، در مقابل شهرداری تهران در سال‌های ۸۴ و ۸۵ سهم سالانه ۲۰۰ میلیارد ریالی خود و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نیز سهم سالانه ۴۵۰ میلیارد ریالی خود را به صورت کامل پرداخت کرده است.

بنا بر این گزارش، در سال‌های ۸۸ و ۸۹ شهرداری تهران بسیار بیشتر از سهم خود پرداخت کرده، به این ترتیب که در سال ۸۸ بالغ بر ۷۹۰ میلیارد ریال پرداخته در حالی که مبلغ مصوب ۴۸۰ میلیارد ریال بوده و در سال ۸۹ نیز معادل ۸۵۶ میلیارد ریال پرداخت کرده در صورتی که مبلغ مصوب ۵۴۶ میلیارد ریال بوده است.

این گزارش اضافه می‌کند، شهرداری تهران در سال گذشته نیز سهم یک هزار و ۲۱۷ میلیارد ریالی را به طور کامل پرداخته و در سال جاری نیز ۱۸۰ میلیارد ریال از سهم یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی خود را پرداخت کرده است.

در شرایطی که دولت در ۷ سال گذشته تنها کمتر از ۷۲ درصد سهم خود را از یارانه بلیت مترو پرداخته، شهرداری تهران به منظور جبران بخشی از بدهی‌های دولت، ۱۶ درصد بیشتر از سهم خود را بابت یارانه مترو پرداخت کرده است.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *