راز ارامش داخل

۰۱ تیرماه ۱۳،

راز آرامش داخل در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی…..

راز آرامش داخل در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس می باشند.
۱. راز آرامش داخل خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.
۲. راز آرامش داخل در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
۳. راز آرامش داخل در زمان حال زندگی کردن است، … قبل و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
۴. راز آرامش داخل در آسایش داخل است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.
۵. راز آرامش داخل در دل نبستن است، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
۶. راز آرامش داخل در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.
۷. این را بدان که شادی در داخل تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
۸. راز آرامش داخل در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
۹. راز آرامش داخل در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.
۱۰. راز آرامش داخل در دوستی با اشخاص مثبت است، از معاشرت با اشخاصی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.
۱۱. راز آرامش داخل در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
۱۲. راز آرامش داخل در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
۱۳. راز آرامش داخل در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.
۱۴. راز آرامش داخل در داشتن وجدانی پاک است.
۱۵. راز آرامش داخل در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.
۱۶. راز آرامش داخل در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
۱۷. راز آرامش داخل در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
۱۸. راز آرامش داخل در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.
۱۹. راز آرامش داخل در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.
۲۰. راز آرامش داخل در این است که بر دشمن داخلت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
۲۱. راز آرامش داخل در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.
۲۲. راز آرامش داخل در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس می باشند.
۲۳. راز آرامش داخل در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.
۲۴. راز آرامش داخل در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.
۲۵. راز آرامش داخل در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.
۲۶. راز آرامش داخل، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ