رایگان شدن خدمات درمانی، رویا یا واقعیت؟

اجرای طرح پزشک خانواده که در روزهای اخیر بطور رسمی وارد مرحله شهری شده و حتی در برخی مناطق تهران، شکل اجرایی نیز به خود گرفته است، این امید را بیشتر می کند که خدمات درمانی به سوی رایگان شدن پیش برود.

طبق اظهار نظر مسوولان وزارت بهداشت هزینه های درمانی در سطوح اولیه پزشک خانواده و حتی هزینه برخی داروهای ساده، رایگان خواهد بود.

این در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور طی هفته های اخیر بارها از وزارت بهداشت خواسته است تا وعده رایگان شدن خدمات درمانی را زودتر اجرایی کند.

**شرط برای رایگان شدن خدمات درمانی

رییس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری درباره امکان تحقق رایگان شدن خدمات درمانی و تبعات آن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، می گوید: رایگان شدن خدمات درمانی، یک ‘سوء تفاهم’ در بین مردم ایجاد کرده است چراکه آنان فکر می کنند تمام هزینه های بیمارستان، کاملا رایگان می شود درحالیکه اینطور نیست و رایگان بودن این خدمات ، چند شرط دارد.

‘حمید صالحی’ می افزاید: برای برخورداری بیماران از خدمات رایگان، در گام نخست آنان باید از طریق پزشک خانواده به بیمارستان معرفی شده باشند.

وی خاطرنشان می کند علاوه برآن فقط هزینه های بیمه ای درمانی و بستری رایگان است یعنی مردم فرانشیزها را نمی پردازند که البته این هم مشروط به آن است که اعتبار لازم آن اختصاص یابد.

رییس بیمارستان مطهری ادامه می دهد: همچنین، بخشی از هزینه های بیمارستان ها، هزینه های غیربیمه ای است بطور مثال در این بیمارستان، هزینه ‘منگنه پوست’ را بیمه نمی پردازد و پرداخت آن برعهده خود بیمار است.

صالحی با اشاره به اینکه داروهای خاص نیز جزء داروهای رایگان محاسبه نمی شوند، تاکید می کند فقط فرانشیز خدمات درمانی که بطور کامل تحت پوشش بیمه قرار دارند، آن هم در صورت اجرای برنامه پزشک خانواده و تخصیص بودجه های لازم، رایگان می شود.

وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر احتمال افزایش مراجعات مردمی به بیمارستان های دولتی در صورت رایگان شدن خدمات درمانی و خالی شدن بیمارستان های بخش خصوصی از بیمار، می گوید: این مساله بر بیمارستان های تک تخصصی مانند بیمارستان مطهری ، تغییری ایجاد نمی کند.

رییس بیمارستان مطهری می افزاید: بخش خصوصی در زمان فعلی نیز عهده دار ارایه خدمات درمانی سوختگی نمی شود چراکه هزینه های درمانی سوختگی بسیار بالا است و بیماران از عهده پرداخت هزینه های آن برنمی آیند.

صالحی ادامه می دهد اما این مساله در بیمارستان های دیگر بطور قطع موجب افت مراجعه کننده در مراکز درمانی بخش خصوصی خواهد شد.

دکتر ‘داوود جعفری’ رییس بیمارستان شفایحیائیان نیز در این باره می گوید: رایگان شدن خدمات درمانی در بیمارستان ها قطعا به پشتوانه مالی نیاز دارد.

وی می افزاید اگر پرداخت هزینه ها به عهده بیمه ها گذاشته شود ، مشکلاتی را برای بیمارستان ها ایجاد می کند چراکه در شرایط فعلی بسیاری از مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها، مدت ها به تاخیر می افتد.

رییس بیمارستان شفایحیائیان تاکید می کند برای رایگان شدن خدمات درمانی ابتدا باید مسایل مالی آن حل شود.

جعفری درباره احتمال افزایش مراجعات مردمی به بیمارستان های دولتی نیز می گوید: طبقات ضعیف جامعه که در هر حال به بیمارستان های دولتی و اقشار مرفه نیز به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کنند اما بطور کلی مراجعات به بیمارستان های دولتی درصورت رایگان شدن خدمات در آنها، افزایش می یابد.

جعفری تاکید می کند بنابراین مراجعات غیرضروری مردم به بیمارستان های دولتی در صورت رایگان شدن خدمات باید از طریق برنامه پزشک خانواده کنترل شود.

وی خاطرنشان می کند علاوه براین هزینه های مالی بیمارستان نیز باید جبران بشود چراکه کار بیمه ها ، حساب و کتاب ندارد و کسورات مالی و تاخیر در پرداخت ها، گریبانگیر بیمارستان های دولتی می شود.

رییس بیمارستان شفایحیائیان می گوید : نمی توان پرداخت هزینه های درمانی رایگان مردم را برعهده بیمه ها گذاشت چراکه در آن صورت بیمارستان ها، ضرر می کنند .

جعفری یادآور می شود در این صورت کیفیت درمانی در بیمارستان های دولتی، کاهش می یابد.

‘علیرضا مصداقی نیا’ معاون بهداشت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به تصویب شش هزار میلیارد تومان بودجه نظام سلامت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید می کند این بودجه در قالب طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای بیماران، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان می کند این بودجه فقط برای بیمارانی اختصاص می یابد که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان ها معرفی شده باشند.

‘رمضان محسنی پور’ قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: رایگان شدن خدمات درمانی با این بودجه، فقط خدمات بستری بیمارستان های دولتی را در برمی گیرد.

وی تاکید می کند رایگان شدن خدمات درمانی شامل خدمات سرپایی و خدمات ارایه شده در مطب ها نمی شود.

محسنی پور خاطرنشان می کند بیشترین بار هزینه های درمانی مردم نیز مربوط به بستری شدن است و رایگان شدن این خدمات در بیمارستان های دولتی، کمک قابل توجهی به رفاه حال بیماران می کند.

‘مرضیه وحید دستجردی’ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: فقط در صورت اختصاص بودجه شش هزار میلیارد تومانی، خدمات درمانی رایگان خواهد شد.

وی خاطرنشان می کند وزارت بهداشت همواره کسوراتی در بودجه سلامت داشته است و اگر بودجه تصویب شده ، محقق نشود روند پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم همچنان تداوم می یابد.

دستجردی یادآور می شود هم اکنون بیش از ۵۰ درصد هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شود در حالیکه طبق برنامه پنجم توسعه این میزان باید به ۳۰ درصد برسد.

به هر حال اظهار نظرهای گوناگون درباره رایگان شدن خدمات درمانی همچنان ادامه دارد و در این میان انتشار اخباری مانند ‘ترکیدن حباب وعده های رایگان شدن’ و ‘شرط و شروط های وزیر بهداشت برای رایگان شدن این خدمات’ گاهی مردم را ناامید و اخبار ‘آغاز رسمی برنامه پزشک خانواده’ نیز آنان را برای رایگان شدن خدمات، امیدوار می سازد.

اجتمام**۹۱۸۵ ۱۵۶۸

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۷۸۷۳


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.