رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص)تیپ ۱۷۷ارتش در منطقه جنگل

رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص)تیپ ۱۷۷ارتش در منطقه جنگل

رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) ارتش جمهوری اسلامی مستقر در تربت حیدریه در منطقه جنگل شهرستان رشتخوار برگزار شد.

عکس:مدیریت سایت

کد خبر:۸۰۳۵۲۳۱۶

تاریخ خبر:۲۰:۴۴ ۱۱/۰۷/

دیدگاه ها و نظرات

: * 
:
: