رسانه های پاکستانی: ایران تسلیم فشارھای غرب نمی شود

به گزارش ایرنا، روزنامه ‘داون’ چاپ اسلام آباد در این زمینه نوشت: رھبر انقلاب اسلامی ایران گفتند که استفاده عناصر غربی از اعمال تحریم ھا و فشارھای دیپلماتیک، نمی تواند تهران را به توقف فعالیت ھای صلح آمیز ھسته ای، مجبور کند.

این روزنامه به نقل از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای افزود: آنھا ﴿غرب﴾ آشکارا می گویند که به افزایش فشارھا و تشدید تحریم ھا علیه ایران برای وادار کردن مسوولان به منظور تجدید در محاسبات نیاز دارند، اما نگاہ واقع بینانه این است که ایران نه تنھا در محاسبات خود تجدید نظر نمی کند بلکه با اعتماد به نفس کامل، مسیر خود را ادامه می دھد.

حضرت آیت الله خامنه ای سه شنبه شب در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام با ایشان، آرمانگرایی همراه با واقعبینی را رمز حرکت و پیشرفت ملت و نظام اسلامی در ۳۲ سال اخیر برشمردند و با تاکید بر توانایی ها و ظرفیت های تعیین کننده ملت ونظام اسلامی، به تشریح ضرورت ها و بایدها و نبایدهای مقابله با چالش های پیچیده دشمن پرداختند.

ایشان تاکید کردند: آرمانگرایی توأم با واقع بینی شرط عبور موفق از گردنه های سخت بوده و فشارهای دشمن موجب تجدید نظر در محاسبات ایران نمی شود.

روزنامه داون در ادامه با اشارہ به جایگاه حضرت آیت الله خامنه ای در نظام جمهوری اسلامی و تدوین سیاست ها و راهبردهای ایران، نوشت: جمھوری اسلامی قادر به شکست تحریم ها و فشار غرب خواھد بود.

روزنامه انگلیسی زبان ‘نیوز’ پاکستان نیز نوشت: رھبر عالی انقلاب اسلامی ایران گفتند که فشار دولت ھای غربی علیه ایران اسلامی کارساز نخواھد بود.

این روزنامه افزود: حضرت آیت الله خامنه ای عنوان کردند که آنها ﴿غرب﴾ به صراحت می گویند باید با تشدید فشارها و تحریم ها، مسوولان ایران را وادار کرد در محاسبات خود تجدید نظر کنند اما ملاحظه واقعیات باعث می شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نکنیم بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.

روزنامه ‘اکسپرس تریبیون’ پاکستان نیز در این زمینه نوشت: جمھوری اسلامی فشار اعمال شده توسط غرب بر سر برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای را قبول نخواھد کرد.

این روزنامه اضافه کرد: ایران در محاسبات خود تجدید نظر نکرده، بلکه با اعتماد به نفس بیشتر مسیر مورد نظر خود را ادامه می دھد.

روزنامه انگلیسی زبان ‘دیلی تایمز’ چاپ اسلام آباد نیز نوشت: رھبر انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه ایران در برابر فشارھای غرب تعظیم نخواھد کرد، افزودند که ‘فشارھای غربی کارساز نخواھد بود’.

روزنامه ‘نیشن’ پاکستان نیز به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای، نوشت: ایران نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نمی کند، بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد اشاره ملت ادامه خواھد داد.

بسیاری از دیگر رسانه ها، سایت ها و پایگاه های خبری پاکستانی نیز بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را در این زمینه پوشش دادند.

آساق ** ۱۰۹۵**۱۵۱۶

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۸۲۲۰


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ