رشد ۱۰۰ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک ها و کاهش ۹ درصدی حجم اسکناس

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

بررسی دارایی بانک ها و موسسات اعتباری در دوسال خرداد ۹۰ تا خرداد ۹۲ نشان می دهد؛

دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد به رقم ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان خرداد ۹۰ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان یا ۲۳ درصد رشد کرده است.

خبراقتصادی: بررسی وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها وموسسات اعتباری در فاصله دو ساله خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد نشان می دهد که تنها اسکناس و مسکوک با ۹ درصد کاهش مواجه بوده و  از حجم ودرصد اسکناس در معاملات بانکی و پولی کشور کاسته شده است و سایر دارایی ها و بدهی های بانک ها افزایش داشته است. 

دراین دوره دو ساله، دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ۲۳ درصد ، سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی ۴۵ درصد ، بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری ۱۰۰ درصد ، بدهی بخش غیر دولتی و خصوصی به بانک ها و موسسات اعتباری ۴۰ درصد ، سایر دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری ۹۱ درصد افزایش داشته اند. 

همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۴۱ درصد، سپرده های بخش غیر دولتی ۵۷ درصد، سپرده های قرض الحسنه ۲۲ درصد، سایر سپرده های بانکی ۵۳ درصد، وام ها و سپرده های ارزی ۱۳درصد، حساب سرمایه ۶۴ درصد، سایر بدهی ها ۴۹ درصد، افزایش داشته است. 

دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد به رقم ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان  خرداد ۹۰ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان یا ۲۳ درصد رشد کرده است. 

حجم اسکناس و مسکوک نیز از ۸۳۲۷ میلیارد تومان به ۷۶۰۳ میلیارد تومان کاهش یافته و حدود ۹ درصد تنزل کرده است. 

سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی نیز از رقم ۳۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۰ به ۵۶ هزارو ۳۴۳ میلیارد تومان رسیده و با ۱۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد رشد کرده است. 

این میزان سپرده در خرداد ۹۲ شامل ۵۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۴۷۹۳ میلیارد تومان سپرده دیداری بوده است. 

بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری که شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می باشد  از رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و دو برابر شده و ظرف دو سال ۱۰۰ درصد رشد کرده است. این رقم شامل بدهی دولت ۶۱ هزار و ۶۸۵ میلیاردتومان و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی ۲۵۹۶ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ بوده است. 

بدهی بخش غیر دولتی و خصوصی به بانک ها و موسسات اعتباری نیز  از رقم ۳۰۱ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان در خرداد ۹۰ به ۴۲۲ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسیده و با ۱۲۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان افزایش معادل ۴۰ درصد رشد کرده است.

سایر دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری نیز از رقم ۸۸ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان به ۱۶۹ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان رسیده و ۸۱ هزار میلیارد تومان  افزایش داشته که معادل ۹۱ درصد رشد داشته است. 

جمع کل دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری از رقم ۶۹۱ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۰ به ۹۷۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسیده و با ۲۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش طی دو سال، به میزان ۴۱٫۷ درصد رشد کرده است.


khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ