رودست رامنی به باراک اوباما

به گزارش ایرنا انتخاب پل رایان به معاونت رامنی تقریبا تمامی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی امریکا را بهت زده کرد.در بین گزینه هائی که حاصل رایزنی ها و پیش بینی های این اگاهان برای پست معاون رئیس جمهور اینده بود رایان جائی نداشت بلکه همه بیشترین احتمال انتخاب را به مارکو رابیو سناتور اسپانیائی تبار ایالت فلوریدا می دادند.به نظر انها رابیو علاوه بر تضمین بدست اوردن ارای ایالت فلوریدا که از نظر انتخابات، ایالتی کلیدی است می توانست ارای اسپانیائی تبارها را نیز جلب کند که تقریبا یک هفتم جمعیت امریکا را تشکیل می دهند.به گفته اگاهان سیاسی یکی از نقاط ضعف رامنی عدم انتخاب معاون وی تا کمتر از ۹۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری بود که رامنی با انتخاب رایان بالاخره به این شایعات ونقطه ضعف پایان داد.شاید مهمترین ویژگی رایان نقش اقتصادی وی و نفوذی است که در سیاست های اقتصادی کنگره دارد به گونه ای که مخالفت های او با بودجه وبرنامه های اوباما به او حالتی اوباما ستیز می دهد.وی که رئیس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان است در رابطه با بودجه دولت اوباما دیدگاه هائی دارد که ۱۸۰ درجه دربرخورد با بودجه دولتی درتضاد است.اوخواهان کاهش بودجه دولتی، کاهش بدهی های دولت کوچک کردن دولت و تعهدات مالی است.اینک انتخاب رایان تاکید دیگری است بر سیاست انتخاباتی حزب جمهوری خواه که نقطه ضعف اوباما در اقتصاد و اشتغال را نشانه گرفته است.به همین دلیل است که رامنی از برخی موارد چشمگیر مانند دفاع بایدن واوباما ازدواج همجنس گرایان چشم پوشی کرد که می توانست به عنوان سوژه تبلیغی مهمی علیه اوباما از انها استفاده کند.
نکته دوم در انتخاب رایان به عنوان معاون رئیس جمهور سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف خود رامنی است.اولین نقطه ضعف رامنی مذهب وی است، وی که از نظر اعتقادی مسیحی مورمون است به فرقه ای از مسیحیت تعلق دارد که از نظرمسیحیان مذموم بشمار می اید.شاید مهمترین ویژگی مورمون ها از نظر بسیاری اعتقاد انها به تعدد زوجات است که هنوز از نظر قانون اساسی امریکا برسمیت شناخته نشده است.مسیحیان با توجه به تاریخ پیدایش این فرقه که سال ۱۸۲۰ بوده است ادعا می کنند مورمونیسم پدیده ای ساخته و پرداخته تخیل شخصی بنام جوزف اسمیت است که با اموزه های عیسی مسیح هیچ ارتباطی ندارد.برای امریکای مسیحی بخصوص مناطق مهم انتخاباتی وایالت های موسوم به کمربند انجیلی، مورمون بودن رامنی نقطه ضعف عمده ای بشمار می اید.به عکس رایان کاتولیکی معتقدند است که بظاهر از نظر مذهبی هیچ نقطه ضعفی ندارد .در حالیکه بسیاری در مقایسه بین رامنی و اوباما به قدرت بیان وسخنرانی اوباما اعتراف دارند رایان خود سخنوری ورزیده است که می تواند نقظه ضعف رامنی در این زمینه را جبران کند.
با این حال رایان نیز نقاظ ضعف خود را دارد که مهمترین انها بی تجربگی وسن کم اوست.از نظر تحلیگران سیاسی، طبقه مسن امریکائی بخصوص نسل معروف به بیبی بومرها که نسل امریکائی های متولد بعد از جنگ جهان دوم هستند نمی توانند به فردی ۴۱ ساله اطمینان کنند.بی تجربگی دومین نقطه ضعف رایان است، وی که قبل از نمایندگی کنگره وکیلی مالیاتی بوده است هرگز تجربه تشکیلاتی و مدیریتی لازم را نداشته است.مخالفان او می گویند او درعمر خود حتی یک سوپرمارکت را مدیریت نکرده است پس چگونه میتواند یک کشور را اداره کند.درمجموع باید گفت درحالیکه بازار گمانه زنی ها پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت پل رایان بشدت گرم است تنها درطول ۸۴ روز اینده تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا می توان ارزیابی دقیقی از عملکرد انتخاباتی رایان ارائه کرد.
۵۱۵۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *