رکورد مواد پرتاب دیسک، دوی ۳هزار متر و ۴۰۰ متر شکسته شد

۰۲خردادماه،

نخستین روز رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور؛

نخستین روز رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با شکسته شدن رکورد مواد پرتاب دیسک، دوی ۳هزار متر و ۴۰۰ متر با مانع به پایان رسید

به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران؛ فهیمه کلهر در دوی ۳۰۰۰ متر با ثبت زمان ۱۱ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه رکورد این ماده را به نام خود ثبت کرد. رکورد قبلی این رقابت ها توسط مهسا کشاورز و با زمان ۱۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه ثبت شده بود.

همچنین در ۴۰۰ متر با مانع سمیرا آسمانی با زمان ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه، رکورد آیدا فرزانه با زمان ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه را در مسابقات باشگاهی ارتقا داد و در پرتاب دیسک هم فاطمه خیاطی با پرتاب ۴۱٫۵۷ موفق شد رکورد لیلا رجبی با پرتاب ۴۱٫۵۰ را بشکند.
نتایج کامل روز اول این رقابت ها به شرح زیر است:

۱۰۰متر با مانع

۱- مژگان پاکدل از تیم گلستان با زمان ۱۵ ثانیه و ۹ صدم ثانیه

۲- الناز کمپانی از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱۵ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه

۳- جمیله سیفی از تیم ثامن الحجج با زمان ۱۵ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه

۴- شهلا محمودی از تیم قزوین با زمان ۱۶ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه

۵- الناز گیسوی از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱۷ ثانیه و ۵۷ صدم ثانیه

۶- فریده نوریان ازتیم مقاومت با زمان ۱۷ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه

۷- غزال ماهانی از تیم گلستان با زمان ۱۷ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه

۸- ملیکا الماسی از تیم مقاومت با زمان ۱۹ ثانیه و ۲ صدم ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- سودابه سبحانی از ثامن با زمان ۱ دقیقه و ۱ ثانیه و ۲ صدم ثانیه

۲- زهرا بهمنی از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱ دقیقه و ۱ ثانیه و ۴ صدم ثانیه

۳- عاطفه لایقی از ثامن با زمان ۱ دقیقه و۲ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه

۴- الهه سیفی از گلستان با زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه

۵- یاسمن قره گوزلو از ملارد با زمان ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه

۶- زهرا محمدزاده از ملارد با زمان ۱ دقیقه و ۶ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه

۳۰۰۰ متر مانع:

۱- فهیمه کلهر از ثامن با زمان ۱۱ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه

۲- مهسا کشاورز از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه

۳- اناهیتا سلطانی از ثامن با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۲ صدم ثانیه

۴- فاطمه محمدی از گلستان با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه

۵- مهردخت اکبری از گلستان با زمان ۱۲ دقیقه و۵۶ ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه

۶- اکرم اسدی از مقاومت با زمان ۱۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه

۷- زهرا محمدی از زنجان با زمان ۱۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه

۸- سمیه شمس از مقاومت با زمان ۱۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه

پرتاب نیزه:

۱- سحر ضیایی از مقاومت۴۲ متر و ۵۹ سانتی متر

۲- سمیرا حاتمی راد از ثامن۳۳ متر و ۴۱ سانتی متر

۳- ماهرخ رجبی از زنجان ۳۱ متر و ۳ سانتی متر

۴- مهرنوش امینیان از مقاومت۲۴ متر و ۹۸ سانتی متر

۵- زهرا قلیچ راد از گلستان۲۰ متر و ۱۴ سانتی متر

پرش ارتفاع:

۱- زهرا نبی زاده از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس۱ متر و ۷۴ سانتی متر

۲- مهسا کارگر از ثامن ۱ مترو ۷۴ سانتی متر

۳- مهدیه زعیمی از ملارد ۱ متر و ۶۲ سانتی متر

۴- سوده کمال زاده از گلستان۱ متر و ۶۲ سانتی متر

۵- مینا حسینی از مقاومت ۱ متر و ۵۶ سانتی متر

۶- ساغر کمال زاده از گلستان ۱ متر و ۵۳ سانتی متر

۷- زیبا باقری از مقاومت۱ متر و ۴۵سانتی متر

۸- مهیار اسلامیان از زنجان۱ متر و ۴۵سانتی متر

۱۰۰ متر:

۱- مریم طوسی از ثامن الحجج با رکورد ۱۱ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه

۲- فرزانه فصیحی از تیم مقاومت با رکورد ۱۲ ثانیه و ۳ صدم ثانیه

۳- زهرا رئیسی از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس با رکورد ۱۲ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه

۴- الهام کاکلی از مقاومت با رکورد ۱۲ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه

۵- زهرا جعفر بیگلو از ملارد با زمان ۱۳ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه

۶- فاطمه محمدی از مقاومت قم با زمان ۱۳ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه

۷- نسرین نادعلی از قزوین با زمان ۱۳ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه

۴۰۰ متر مانع:

۱- سمیرا آسمانی از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه

۲- شهلا محمودی از قزوین با زمان ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه

۳- عاطفه لایقی از ثامن الحجج با زمان ۱ دقیقه و ۸ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه

۴- سارا ندافی از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه

۵- زیبا باقری از مقاومت با زمان ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه

۶- ملیکا الماسی از مقاومت با زمان ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه

۸۰۰ متر:

۱- هانیه ثمری از ملارد با زمان ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه

۲- سمیرا آسمانی از فراورده ای گوشتی سفیر فارس با زمان ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه

۳- زهرا ملکی از مقاومت با زمان ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه

۴- فاطمه عزیزی از ثامن با زمان ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه

۵- فاطمه جعفری از گلستان با زمان ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه

۶- مریم رهبر از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه

۷- فاطمه لطفی ایمان از ملارد با زمان ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه

۸- زینب خرم روز از مقاومت با زمان ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه

۹- زهرا صیاد از کهکیلویه با زمان ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه

پرش طول:

۱- مهسا معتمدی از ثامن۵ متر و ۷۱ سانتی متر

۲- فاطمه برزنونی از ثامن ۵ متر و ۶۰ سانتی متر

۳- سمانه کوهکن از گلستان ۵ متر و ۴۳ سانتی متر

۴- شهناز جعفری از مقاومت قم۴ متر و ۹۱ سانتی متر

۵- فاطمه محمدی از مقاومت قم۴ متر و ۷۹ سانتی متر

۶- الناز گیسوی از فراورده های گوشتی سفیر فارس۴ متر و ۷۹ سانتی متر

۷- مهدیه زعیمی از ملارد ۴ متر و ۷۱ سانتی متر

۸- زهرا ممی زاده از مقاومت ۴ متر و ۴۶ سانتی متر

پرتاب دیسک:

۱- فاطمه خیاطی از ثامن۴۱ متر و ۵۷ سانتی متر

۲- ژاله کاردان از مقاومت۳۹متر و ۷۷سانتی متر

۳- حدیثه شریفی نیا از ثامن۳۸ متر و ۵۷ سانتی متر

۴- نازنین گل احمدی از گلستان ۳۵متر و ۶۷ سانتی متر

۵- مهسا رفیعی از زنجان۲۰ متر و ۲۵ سانتی متر

۴ در۱۰۰ متر امدادی:

۱- ثامن۴۹ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه

۲- مقاومت ۵۱ ثانیه و ۷ صدم ثانیه

۳- گلستان ۵۳ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه

۴- فراورده های گوشتی سفیر فارس ۵۴ ثانیه و ۹۲ صدم ثانیه

۵-ملارد ۵۵ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ