رییس مرکز آمار: به آمارها احترام بگذارید!

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در سال ۸۹ حدود ۱٫۱ میلیون شغل و در سال ۹۰ حدود ۱٫۴ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است، گفت: به آمارهای رسمی کشور احترام و اطمینان داشته باشید.

مهر: رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در سال ۸۹ حدود ۱٫۱ میلیون شغل و در سال ۹۰ حدود ۱٫۴ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است، گفت: به آمارهای رسمی کشور احترام و اطمینان داشته باشید.

 عادل آذر امروز در همایش رونمایی برنامه ملی آمار ایران، آمار اشتغال و بیکاری را دقیق و استاندارد دانست و گفت: ایجاد ۴ میلیون فرصت شغلی در سال های ۸۹ و ۹۰  توسط دولت برنامه ریزی شده بود.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در سال ۸۹ حدود ۱٫۱ میلیون شغل ودر سال ۹۰ حدود ۱٫۴ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است، افزود: ایجاد شغل و فرصت شغلی با یکدیگر متفاوت است و فرصت شغلی می تواند از دامنه زمانی یکسال هم گذر کند و در سال های بعد از آن اثربخشی داشته باشد.

به گفته وی طرح های آمارگیری نیروی کار فصلی است که ۴ طرح در یکسال را شامل می شود. استاندارد آمارگیری در کشور ما همان استانداردهای جهانی کشورهای پیشرفته، در حال توسعه واسلامی است و مورد تائید سازمان ملل و سازمان بین المللی نیروی کار است.

آذر اعلام کرد: در سال گذشته به طور دقیق یک میلیون و ۳۷۵ هزار شغل پایدار ایجاد شد و نرخ بیکاری با ۱،۲ درصد کاهش به ۱۲،۴ درصد رسیده است. آمارهای مذکور با مراجعه به۴۷ هزار خانوار شامل ۱۸۰ هزار نفر و با ۳۷ پرسش جمع آوری می شود.

وی با اعلام اینکه روشی بکار گرفته شده همان روشی است که در دولت های گذشته هم اجرا شده است، گفت: از مردم و اصحاب رسانه درخواست می شود که به آمارهای رسمی کشور اطمینان داشته و احترام بگذارند.

رئیس مرکز آمار ایران، این مرکز را مرجع اعلام آمار و تهیه آن طبق برنامه پنجم اعلام کرد و گفت: در تمام کشورها مرجعی برای اعلام آمار وجود دارد که آمارهایی که اعلام می کند به منزله آبروی نظام است. آمارهای مرکز آمار باید مبنا قرار گیرد، البته تحلیل و نقد هم جای خود را دارد و نباید آمارها را زیرسئوال برد.


پایگاه خبری تحلیلی ممتاز | Momtaz News

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *