زلزله شهرستانهای شمیرانات را لرزاند

مهر: زلزله ای به بزرگی ۲ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعتی پیش شهرهای لواسان، پردیس و بومهن در شهرستانهای شمیرانات و تهران را لرزاند تا پنجمین زلزله استان تهران در هشت روز باشد.

این زمین لرزه ساعت  ۱۱ و ۴۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه صبح یکشنبه دوم مهرماه روی داده که موقعیت مرکز زلزله توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۵.۸۲شمالی و ۵۱.۷۵شرقی گزارش شده است.

زلزله شهرهای لواسان، پردیس و بومهن در عمق ۱۶کیلومتری زمین با عدم قطعیت مکانی ۱.۷۴+/-  کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و۴.۴۴+/-   کیلومتر  در جهت شرقی – غربی بوده است.

زمین لرزه صبح امروز استان تهران در۱۱  کیلومتری لواسان شهرستان شمیرانات،۱۱  کیلومتری پردیس و۱۴  کیلومتری بومهن در بخش مرکزی تهران و۳۵  کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.

گفتنی است، زلزله ای به بزرگی ۲.۱در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) چهارشنبه شب گذشته ۲۹ شهریورماه شهرهای فیروزکوه و کیلان در شهرستانهای فیروزکوه و دماوند را لرزاند تا چهارمین زلزله شرق استان تهران در پنج روز رخ دهد.

آن زمین لرزه در ۲۷ کیلومتری فیروزکوه در استان تهران، ۳۶ کیلومتری آرادان در استان سمنان، ۴۱ کیلومتری کیلان در شهرستان دماوند و ۱۱۱ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

همچنین زلزله ای به بزرگی ۲.۴در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت  ۱۰ صبح دوشنبه ۲۷ شهریور شهرهای دماوند، رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند را برای سومین بار در سه روز لرزاند.

زلزله ای به بزرگی ۲.۱ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت  ۱۹ و ۱۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه یکشنبه ۲۶ شهریور نیز رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند و بومهن در بخش مرکزی تهران را لرزاند.

آن زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری رودهن، ۱۱ کیلومتری آبسرد، ۱۱ کیلومتری بومهن و ۴۵ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

زلزله ای به بزرگی ۲.۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) نیز بامداد شنبه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه را لرزاند که این زمین لرزه در ۳۳ کیلومتری دماوند، ۳۵ کیلومتری فیروزکوه، ۳۹ کیلومتری کیلان و ۹۲ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *