زیباترین برنامه تحول ، ایجاد مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی است

زیباترین برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش ، ایجاد مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی است تا برنامه های آموزشی معلمان در یک مرکز تجمیع شود.

 به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، حشمتیان ،معاون وزیر و رییس سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی معاونان پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره های کل آموزش و پرورش و مسوولان  پردیس های دانشگاهی ویژه فرهنگیان سراسر کشور ، افزود: یکی از مهمترین حوزه های مدیریتی و تصمیم گیری در وزارت آموزش و پرورش مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی است به گونه ای که در راستای کوچک سازی ساختار ستادی آموزش و پرورش ، مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی یکی از مراکزی است که  هیچگونه تغییری نکرد.
وی گفت:مرکز برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی  فعالیت های قابل تقدیری همچون تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان، تکریم معلم محوری و اجرای برنامه های آموزشی برای رشد کیفی معلمان انجام داده است که تحقق کامل این برنامه ها ، آینده ای روشن از آن آموزش و پرورش خواهد کرد.
حشمتیان با بیان اینکه تمامی اقشار جامعه با آموزش و پرورش ارتباط دائم دارند افزود: جامعه و آموزش و پرورش لازم و ملزوم همدیگر هستند و در صورتیکه بخواهیم جامعه رشد کند باید ابتدا از آموزش و پرورش شروع کنیم و شروع تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش ، شروع تحولی عظیم و تاثیر گذار در جامعه است./ف


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.