سابقه بهترین بازیکنان تیم ملی آلمان

ابتدا برترین گلزنان را معرفی می کنیم:

۱- گرد مولر در فاصله زمانی ۱۹۹۶ تا ۱۹۷۴ طی ۶۲ بازی، ۶۸ گل به ثمر رساند.

۲- میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی لاتزیو از سال ۲۰۰۱ تاکنون، همچنان در ۱۲۰ بازی ۶۴گل به ثمر رسانده و با گلی که برابر یونان به ثمر رساند، به رکورد گرد مولر نزدیک شد تا به جاودانگی در این رکورد امیدوار شود.

۳- یورگن کلینزمن و رودی فولر در طی مقطع زمانی ۱۹۹۸_۱۹۸۷، در ۱۰۸ ، ۴۷ گل به ثمر رساندند.

۴- رودی فولر در فاصله زمانی ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ طی ۹۰ بازی، ۴۷ گل به ثمر رساند.

۵- کارل هاینز رومینینگه طی فاصله زمانی ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ طی ۹۵ بازی، ۴۵ گل به ثمر رساند.

۶- لوکاس پودولسکی از سال ۲۰۰۴ تاکنون، طی۱۰۰ بازی، ۴۴ گل به ثمر رسانده است.

۷- اووه زیلرطی مقطع زمانی ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۰، طی ۷۲ بازی ملی ۴۳ گل به ثمر رسانده است.

۸- میشائیل بالاک طی فاصله زمانی ۱۹۹۹تا ۲۰۱۰ طی ۹۸ بازی، ۴۲ گل به ثمر رسانده است.

۹- اولیور بیرهوف طی فاصله زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ طی ۷۰ بازی، ۳۷ گل به ثمر رسانده است.

۱۰- فریتز والتر طی فاصله زمانی ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۸طی ۶۱بازی، ۳۳ گل به ثمر رسانده است.

اکنون قصد داریم با سابقه ترین بازیکنان را بررسی کنیم:

۱- لوتار ماتئوس طی فاصله زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰در ۱۵۰ بازی، ۲۳ گل به ثمر رسانده است.

۲- میروسلاو کلوزه ستاره آلمانی لاتزیو از سال ۲۰۰۱تاکنون، که ۳۳ سال سن دارد، در ۱۲۰بازی ۶۴ گل به ثمر رسانده است.

۳- یورگن کلینزمن از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸، ۱۰۸ بازی ملی را در کارنامه دارد.

۴- یورگن کولر از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۸، ۱۰۵ بازی ملی را در کارنامه دارد.

۵- فرانتس بکن بائر از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۷، ۱۰۳بازی در کارنامه دارد.

۶- توماس هسلر از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰، ۱۰۱ بازی در کارنامه دارد.

۷- لوکاس پودولسکی از سال ۲۰۰۴ تاکنون، ۱۰۰ بازی در کارنامه دارد.

۸- میشائیل بالاک از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰، ۹۸بازی در کارنامه دارد.

۹- برتی فوگتس از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۸، ۹۶ بازی در کارنامه دارد.

۱۰- سپ مایراز سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹، ۹۵ بازی در کارنامه دارد.

۱۱- کارل هاینز رومینینگه طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶، ۹۵ بازی در کارنامه دارد.

۱۲- باستین شوآین اشتایگر از سال ۲۰۰۴ تاکنون، ۹۴ بازی در کارنامه دارد.

۱۳- رودی فولر از سال ۱۹۸۲تا ۱۹۹۴، ۹۰ بازی در کارنامه دارد.

۱۴- فیلیپ لام از سال ۲۰۰۴ تاکنون، ۹۰ بازی در کارنامه دارد.

۱۵- آندریاس برمه ازسال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴، ۸۶ بازی در کارنامه دارد.

۱۶- اولیور کان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، ۸۶ بازی ملی در کارنامه دارد.

۱۷- آندریاس مولر از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹، ۸۵ بازی در کارنامه دارد.

۱۸- آرنه فردریش از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱، ۸۲ بازی در کارنامه دارد.

۱۹- کارل هاینز فورتسر از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۶، ۸۱ بازی در کارنامه دارد.

۲۰- پرمرته ساکر ازسال ۲۰۰۴ تاکنون، ۸۱ بازی در کارنامه دارد.

۲۱- ولفگانگ اوراث از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴، ۸۱ بازی در کارنامه دارد.

۲۲- برند اشنایدر از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، ۸۱ بازی در کارنامه دارد.


Varzesh3.com | ورزش ۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ