سرانجام قصه افزایش وام ازدواج چه شد؟

پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه شده است و برای تصویب در شورای پول و اعتبار به این شورا ارسال می شود.
به گزارش خبرگزاری ممتاز، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره زمان عملیاتی شدن وعده وزیر ورزش و جوانان برای افزایش وام ازدواج جوانان به خراسان گفت:وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد دهنده افزایش وام ازدواج جوانان است و این پیشنهاد برای اجرا شدن باید ابتدا در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود تا پس از تصویب قابلیت اجرا داشته باشد.
اکبری خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش میزان وام برای ارائه در شورای پول و اعتبار توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه شده است و برای تصویب در شورای پول و اعتبار به این شورا ارسال خواهد شد.


خبرگزاری آریا

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.