سرمایه گذاری بومی، راهکارهای برای شناسایی ظرفیتهای کشاورزی ایران

با توجه به میزان نیروی کار فعال در بخش کشاورزی روستایی شناسایی ظرفیت های ناشناخته این حوزه زمینه های سرمایه گذاری بومی را برای کشور فراهم می کند.

داوود یار محمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: همواره میزان بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی بالاتر از میانگین بهره وری نیروی کار محل اقتصاد بوده است واین مهم اهمیت سرمایه گذاری را در این بخش دوچندان می کند.

وی گفت: به دلیل اینکه کشاورزی یک فعالیت فصلی است، کشاورز در یک زمان مشخص باید منابع زمین خود را مدیریت کند وبه همین منظور بهره وری نیروی کاررا در بخش کشاورزی شاهد هستیم.

یار محمدی به ظرفیت استفاده نشده در بخش کشاورزی اشاره کرده و گفت: نواحی مرکزی ایران دارای پتانسیل های بلقوه ای برای کیفیت غلات وباغات میوه است.

وی ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت های ناشناخته بخش کشاورزی سرمایه گذاری و کمک از بخش خصوصی بهترین راهکار به شمار می رود.

یارمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر سهم کشاورزی از محل منابع سرمایه گذرای کمتر از ۶درصد بوده است واین درحالی است که نسبت یارانه های پرداختی دولت به کشاورزان به ارزش تولید محصولات کشاورزی تنها ۸۵درصد بوده است. این میزان در کشورهای صنعتی ۴۰درصد است واین مهم نقش حساس کشاورزی را در روند سرمایه گذاری کشور نشان می دهد.

وی در پایان گفت: با شناسایی ظرفیت های کشاورزی ایران برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی می توان زمینه های حمایت از کشاورزان و کاهش واردات محصولات کشاورزی را در کشور فراهم می آورد./ک


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *